"Jimmy Pons petrolart.org"

Jimmy Pons (petrolart.org)

Perquè els nins no venen amb un manual davall el braços i la gent no neix sabuda, COAPA está organitzant tot un pla formatiu per a famílies. L’objectiu és donar suport a l’organització d’Escoles de pares comarcals, a través de xarxes d’apimas. El treball en xarxa és la forma de treball que millor garanteix el desenvolupament d’actuacions en grups amb una natura un tant dispersa i tocada per una baixa participació, com són les apimas. Juntant-mos en xarxa (conjunt d’apimas de les escoles de 4 o 5 pobles  en contacte) podem compartir preocupacions, trobar solucions, planificar actuacions conjuntes a partir d’interessos comuns, etc. En definitiva: la unió fa la força; i la unió coordinada encara en fa més de força!

És per això que estam organitzant reunions comarcals per facilitar que les apimas se coneguin i se posin en contacte. La formació és un bon inici per fer actuacions conjuntes. Amb aquest objectiu, COAPA ha elaborat un catàleg de recursos formatius per posar a disposició de totes les apimas, on aquestes hi puguin trobar qui fa què, com i on en formació de pares i mares i formació d’apimas. Des dels cursos de funcionament d’apimas, gestió contable i consellers escolars que organitza FAPA Mallorca des de fa anys fins a tallers, xerrades, cursets, jornades i tot el que pugui interessar a pares i mares preocupats per saber més i per millorar l’educació dels seus infants.

Aquest catàleg el vos podeu descarregar aqui mateix: ESCOLA DE PARES

ANIMAU-VOS A MONTAR COSES!