copy-coapa1.jpg

COAPA BALEARS COMPARTEIX ELS MOTIUS DELS DOCENTS QUE ELS DUEN A CONVOCAR VAGA EL 13 I 20 DE MARÇ

La Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA), que representa, a través de les FAPA de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, a més de 250 associacions de pares i mares d’alumnes, comparteix els motius que duen als docents a fer una convocatòria de vaga pels dies 13 i 20 de març i dóna suport a les seves reivindicacions. Les polítiques educatives del Govern de les Illes Balears estan duent el nostre sistema educatiu a una situació insostenible per a una educació de qualitat pels nostres fills i filles.

Aquesta vaga de docents ha estat convocada per reclamar la retirada de l’avantprojecte de Llei de Convivència que afecta a la llibertat de càtedra, però també a la participació de les famílies, a la llibertat de l’alumnat per organitzar-se i reclamar els seus drets, que declara l’autoritat legal dels docents quan el que es necessita és reforçar la seva autoritat moral. La retirada de la Llei de Símbols, feta expressament per emmordassar a la comunitat educativa en les seves protestes contra les polítiques educatives. I el Decret de tractament integrat de llengües, fet a esquena del comunitat educativa i sense contemplar les dificultats que pot generar, tant organitzatives com per l’aprenentatge de les llengües, ni els recursos necessaris.

Aquests avantprojectes es sumen a les retallades que s’han produït aquests dos darrers anys en docents de suport als alumnes amb necessitats educatives, ajudes a les famílies més necessitades (beques de menjador, transport, activitats extraescolars, etc…), supressió de programes de reforç educatiu (PROA, PRA, etc…), increment de ràtios d’alumnes per aula, retallades i retards en les dotacions econòmiques als centres educatius, els retards en el cobriment de les baixes dels docents per malaltia, la mancança de manteniment adequat de les infraestructures i de la construcció de les noves infraestructures educatives necessàries, supressió dels programes de reutilització de llibres de text, l’increment de l’IVA del material escolar, l’eliminació de les ajudes a les APIMA i Federacions, i moltes altres retallades.

A tot això, s’uneix l’avantprojecte de LOMCE del Ministre Wert que retalla la participació i estableix un excessiu control administratiu (polític) sobre la comunitat educativa, recentralitza l’educació, retalla les mesures de compensació de desigualtats, segrega l’alumnat i converteix l’educació en una opció elitista.

No obstant això, la nostra principal preocupació i prioritat és la seguretat de l’alumnat que acudeixi als centres educatius. Per aquest motiu, demanam uns serveis mínims suficients per garantir l’atenció i la seguretat de l’alumnat als centres educatius els dies de vaga.

Palma, 7 de març de 2013