Un estudi fet per la Fundación de Estudios de Economia Aplicada i la Universidad Carlos III sobre el Programa bilingüe de la Comunitat de Madrid indica la pèrdua de coneixements dels alumnes que reben assignatures impartides en anglès.

Segons aquest estudi titulat “Evaluación de un programa de educación bilingüe en España: El impacto más allá del aprendizaje del idioma extranjero”, els alumnes dels centres que s’acolliren a aquest programa tenen nivells significativament més baixos dels coneixements de les assignatures impartides en anglès ( coneixement del medi) que de les assignatures impartides en castellà.

FEDEA indica que els alumnes que més pateixen aquesta situació són els de famílies amb nivells formatius i socioeconòmics més baixos mentre que les famílies amb estudis universitaris i nivell socioeconòmic més alts tenen capacitat per contrarestar els efectes negatius de l’ensenyament en anglès.

A més, l’estudi insinua que aquesta situació pot contribuir a l’increment de les diferències entre centres educatius ja que les famílies amb capacitat econòmica i formativa tendeixen a elegir els centres educatius amb programes bilingües contribuint en la creació de centres de primera i centres de segona i la diferenciació dels centres per classes socials.

L’aplicació dels Programes Bilingües a la CA de Madrid es va fer de manera progressiva avançant un nivell per curs i amb un increment de recursos i d’aplicació voluntària dels centres educatius. Molt lluny de la imposició, la manca de planificació i progressivitat i la manca de recursos del TIL del Govern de les Illes Balears. Tot i així, els efectes negatius s’han fet notar.