Entradas etiquetadas con Sistema educatiu

Entre tots. Jornada de dinamització

El passat 6 de març, en bon dissabte, mestres, pares, mares, professionals… convençuts de que l’educació és una cosa conjunta en la que tots hi hem de participar vàrem compartir experiències, idees, formes de fer, formes de col.laborar… El CP Melció Rosselló i Simonet de Sta Maria va ser l’espai d’aquesta trobada de dinamització de la ma d’en Manuel Güell i organitzada per COAPA, FAPA Mallorca i el Moviment de Renovació Pedagògic.
pretenia fer perdre la por a fer coses junts, a través de la confiança mútua, la participació, l’acceptació de l’altra, el desenvolupament d’objectius comuns. Eines que poden ser molt útils per llevar la por a mestres i pares i mares a treballar de forma conjunta. Al cap i a la fí, els objectius són els mateixos.

Entre tots!!! (i) from MRPMa

El pacte per l’educació i el seu debat

Pareix que a la fí l’educació entra en el debat públic, tot i que tímidament encara. Avui la Fundació Gadeso s’en fa resò del tema a www.gadeso.org , ahir la premsa també en parlava.

De ben segur que fins que aquest pacte arribi a la seva fí, hi haurà molts d’altres articles i comentaris. El debat és bò i necessari, sobre tot en un tema tan important com aquest, amb el què els polítics es solen omplir la boca de tant en tant però que, malauradament, sol quedar en no res.

L’educació i formació del capital humà és bàsic per sortir de la crisi

Ahir es va presentar l’informa del CES (Consell Econòmic i Social d’Espanya) titulat “Sistema educativo y capital humano”. Una vegada més es va sentir a parlar, ara en boca  del president del CES, el Sr. Marcos Peña, de la necessitat urgent d’assolir un consens en l’àmbit de l’educació a través d’un pacte que aporti estabilitat al sistema educatiu. Una estabilitat cabdal per millorar les dolentes puntuacions del país en matèria educativa.

Què és necessita per això? Marcos Peña ho resumí ben bé: entendiment (polític), cooperació (en l’aplicació) i voluntat i compromis social. I tot això, passa per potenciar una Formació Professional ajustada a un mercat laboral que, com va indicar, pateix la desconexió entre un model d’ensenyament -molt teòric i orientat a l’àmbit humanistic i artístic- i les necessitats de les empreses i del mercat. Hi hauria molt a discutir sobre aquest punt, però el que sí és important del seu discurs, és la importància d’estructurar una oferta de formació professional de qualitat que no suposi “l’alternativa” als que “no volen seguir estudiant”.

BASES DE COAPA PER A UN PACTE SOCIAL PER L’EDUCACIÓ

Les anades i vingudes legislatives dels diferents Governs dels darrers 30 anys, tant estatals com balears, la manca d’inversió i planificació i els canvis econòmics i socials profunds que ha sofert la nostra societat, han duit al nostre Sistema Educatiu a una situació precària, amb un resultats acadèmics que ens situen a la cua dels països del nostre entorn.

Davant les propostes de Pacte Social i Polític per l’Educació que en els darrers temps han sorgit, tant des del Ministeri d’Educació de l’Estat Espanyol i la Conselleria d’Educació de les Illes Balears, com de les diferents entitats de la Comunitat Educativa, les confederacions d’associacions de pares i mares d’alumnes (CEAPA a l’estat i COAPA  a les Illes Balears, entre d’altres) s’han preocupat per expressar quines són les bases necessàries per a que el Sistema Educatiu resolgui els problemes que té plantejats.

A l’hora, han lamentat que les iniciatives per aquest Pacte per l’Educació hagi començat per un acord polític i no amb un acord amb les organitzacions educatives i socials, que hauria d’haver estat la primera passa per consensuar tant un diagnòstic real de la situació de l’educació com les línies d’actuació necessàries.

I és que les propostes que plantegen els diferents partits són tan distintes que arribar a un consens serà complicat. La premsa d’avui es fa ressò de la diversitat d’opinions respecte a l’ampliació/reducció del Batxillerat i la secundària.

El que proposen tant COAPA com la confederació estatal, més enllà d’un consens en les línies polítiques i estratègiques, és el de conscienciar a tota la societat de la seva responsabilitat en l’educació i evitar missatges contradictoris que sols són un entrebanc en la ja complicada tasca de l’educació dels infants i joves.

Si voleu llegir quines són les propostes de COAPA, clicau aqui: BASES COAPA PACTE EDUCACIÓ

Anar a l'inici