fapa_logo_petitFAPA Mallorca ha presentat una reclamació a la Defensora del Poble i una altra a l’Alta Inspecció Educativa de l’Estat per vulneració del dret de participació de les famílies, recollit a l’article 127 de la Constitució espanyola.

La Conselleria ha emès unes resolucions per les quals imposarà, per ara a quatre centres, un projecte lingüístic que no ha estat aprovat pels consells escolars[1] [2] [3] [4]

Ja no es tracta només d’un tema lingüístic, de percentatges d’assignatures o de la capacitació dels professors en llengües estrangeres…

Ara ja es tracta de que s’ignoren les lleis que defineixen l’organització dels centres i les competències dels consells escolars (LOE, art. 127) i de que es sancionen als docents que les respecten.

Ara ja es tracta de que es vulnera el dret fonamental de participació, gestió i control dels pares i mares dels centres educatius, que ens atorga la pròpia Constitució, art. 27.

[llegiu tot l’article a la web de FAPA Mallorca]