Després dels recursos que la Comunitat Educativa ha interposat contra la normativa del TIL i de les declaracions contradictòries del Govern, hi ha molta confusió i desinformació al voltant de la seva situació judicial.

FAPA Mallorca ofereix aquest resum temporal de la situació fins avui, realitzat amb l’assistència jurídica pertinent, l’objectiu de donar el màxim d’informació objectiva. S’ha implificat la nomenclatura jurídica sempre que ha estat possible, per facilitar la comprensió dels processos judicials.

Processos judicials contra el TIL