Com ja hem comunicat en multitud d’ocasions a l’administració pública, local i autonòmica, totes les persones que participam al moviment de pares i mares d’alumnes som voluntàries. Per aquest motiu, hi dedicam el temps que ens deixen les nostres obligacions laborals i familiars.

Lamentablement i des de sempre, Conselleries i Ajuntaments tenen el costum de convocar totes les reunions i activitats de caire representatiu en horari laboral i les famílies no sempre podem deixar les nostres obligacions per participar.

Aquesta setmana s’han produït tres cassos que il·lustren perfectament aquesta situació:

– la convocatòria del Consell Escolar Municipal de Palma dijous 19, a les 13 h. on tenim tres representants.

– la convocatòria de la Comissió de Menjadors Escolars divendres a les 12h, on un representant de les famílies hi participa en l’anàlisi de les dades.

– les Jornades de Famílies i Escola del Consell Escolar de les Illes, avui divendres tot el matí, on a més des del CEIB no es va acceptar cap esmena sobre l’horari de celebració i d’alguna forma es trobaran una jornada centrada en la participació de les famílies però sense la participació de les Federacions associades a COAPA, amb més de 260 APIMA associades a les illes.

Per a nosaltres, és evident que l’administració no creu en la nostra participació potser perquè la nostra veu està, únicament, al servei dels nostres fills i filles i si cal criticar qualsevol qüestió ho feim amb la contundència oportuna.

Per tot això denunciam la limitació de la nostra PARTICIPACIÓ EFECTIVA i demanam a la ADMINISTRACIÓ un canvi d’actitud que passaria per convocar reunions i activitats en general en un horari que faci possible l’assistència de les famílies. Preferentment els horabaixes a partir de les 17h.