illesxpacte_conferencies

Illes per un Pacte organitza un cicle de conferències per conèixer les tendències que han alimentat els processos de reflexió del document de Pacte i que marquen futur en els sistemes educatius que funcionen bé.

El fil que les lligarà serà el lideratge per a l’aprenentatge, una modalitat de gestió i dinamització del centre educatiu que persegueix la creació d’entorns perquè els aprenents despleguin els seus talents i al mateix temps succeeixi el creixement professional del docent.

Aquest tipus de lideratge persegueix un avanç continuat i sostenible. Les comunitats professionals d’aprenentatge —Professional Learning Communities, o PLC— que resulten d’aquesta reorganització són una de les eines més efectives per a la millora educativa i el creixement professional dels que hi participen.

Per a més informació consultau el fulletó informatiu

illesxpacte_conferencies_breu