La Plataforma Estatal per l’Escola Pública critica en un comunicat el canvi dels llibres de text a que obliga l’entrada en vigor de la LOMCE. Ho considera un canvi injustificat i amb un contingut ideològic per la seva adaptació als currículums de la LOMCE.

El més greu és la repercussió que aquest canvi de continguts tendrà sobre les butxaques de les famílies a les que cada cop resulta més cara l’educació dels seus fills i filles. Si fa un any sofrirem l’apujada de l’IVA sobre els materials escolars, aquest canvi obligarà als centres a canviar els llibres de text i dificultarà la supervivència dels fons de llibres que hi ha ja a molts centres educatius. Tot això en un context de retallades de beques de llibres i d’aportacions als fons de llibres que, com sempre, acaben perjudicant a les famílies amb més dificultats socials i econòmiques.

Per això, la Plataforma Estatal per l’Escola Pública reclama als centres educatius que no canviïn els llibres de text i que potenciïn els fons de llibres.

Plataforma Estatal por la Escuela Publica Libros de texto