Autisme

La Unidad Asistencial para Personas con Autismo y Discapacidades del Desarrollo de la Universitat de Salamanca publica una sèrie de textes per ajudar a les famílies a obtenir una primera informació crítica sobre el diagnòstic i la malaltia. Els llibre Autismo. Manual para los 100 primeros días después del diagnóstico és un manual d’informació pensat per oferir a les famílies durante els primers 100 dies després d’un diagnòstic d’autisme.
Un altre document és la Guía básica para familias que han recibido un diagnóstico de autismo para su hijo o hija.

Partint de les preguntes i inquietuds que tenen els pares i mares en el moment en què reben el diagnòstic d’un fill7filla amb ” Trastorn de l’Espectre Autista”, l’associació va editar el 2007  aquesta publicació. Aquesta guia, a través dels 6 capítols, ens va introduint en el coneixement del desenvolupament, capacitats, tractaments, estratègies d’aprenentatge, etc. Inclou testimonis de pares i mares que expressen les seves preocupacions i dubtes des del naixement del fill/a amb autisme i les seves experiències fins els 6 anys.

Aquesta publicació pretén esser de gran ajut per a resoldre algunes qüestions inicials, a famílies que recentment hagin rebut el diagnòstic pel seu fill o filla. Els documents es poden consultar ahttp://www.iepi.es/seccio/127/documentacio