FERYA-IB

Díptic informatiu | Contingut del curs | Grups del projecte | Consultar Cursos |

Finançat per:

El projecte FERYA (Famílies en Xarxa i Actives) és un projecte d’àmbit nacional, coordinat des de Palma, que es duu a terme a Balears i a altres comunitats autònomes, dissenyat per IREFREA, amb la col·laboració de FAPA Mallorca.

El curs 2016/17 el programa FERYA-IB s’està aplicant a totes les Illes Balears, gràcies a la col·laboració de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, que ens ha permet començar la implementació també Eivissa, Formentera i Menorca, iniciant una xarxa activa i realitzant les xerrades de conscienciació i els tallers de capacitació.

QUÈ ES?

És la fase aplicada del projecte EFE – European Family Empowerment, un estudi de 3 anys sobre l’empoderament de les famílies europees realitzat entre Espanya, Portugal, Regne Unit, Suècia, República Txeca i Eslovènia.

OBJECTIU

El seu objectiu és avançar en l’empoderament de les associacions de pares i mares, capacitant-les per prevenir els riscos que afecten als infants i adolescents, en especial els que tenen a veure amb el consum d’alcohol i drogues.

EMPODERAMENT?

D’una manera resumida, podem dir que

EMPODERAMENT és el procés en el qual les persones col•laboren per aconseguir canvis en les seves comunitats, exercint més poder i influència sobre els temes que els importen.

En el cas concret de les APIMA i famílies, capacitant-nos perquè actuem de manera eficaç davant els riscos que afecten als nostres fills i filles.

Si les APIMA estan més empoderades, més fortes, i són conscients de les seves capacitats poden ajudar millor a les famílies a empoderar-se front a aquest riscs. La prevenció de drogues és un camí, però l’objectiu real és l’empoderament, creant una xarxa de pares i mares disposats a liderar canvis en les seves associacions, aconseguint una major visibilitat i activitat en la prevenció de riscos en els menors.

BLOCS TEMARI

  • Un nou paradigma: La família com a agent socialitzador de la prevenció
  • Un repte: Conèixer per prevenir els riscos a l’adolescència. Els consums tòxics com a centre d’altres riscos.
  • Una estratègia: l’empoderament de les famílies organitzades. Com gestionar-ho en pro de la prevenció.
  • Un aprenentatge: com millorar el lideratge a les associacions de pares i mares.
  • Una aventura: Accions realitzades per les associacions. La promoció i contagi de la prevenció, creixent en empoderament i treball en xarxa.

 Descarregar fulletó informatiu

GRUPS DEL PROJECTE

Els cursos tenen una part teòrica, les sessions presencials, i una altra pràctica, els grups de treball.

Amb l’objectiu de complementar i avançar en els continguts tractats a les sessions teòriques, s’han creat diversos grups de feina a cada illa. Cada un d’aquests grups han definit un objectiu i un pla de feina, amb unes accions concretes i avaluables per aprofundir en l’empoderament del grup.

MALLORCA

Els darrers anys s’ha pogut observar com a les festes municipals s’està generalitzant l’organització de botellots als carrers i places dels pobles, de forma paral·lela a les activitats musicals i lúdiques dels ajuntaments. Aquests botellots, a més de les seves conseqüències negatives pel consum d’alcohol:

  • desvirtuen el sentit de les festes populars
  • perpetuen entre els joves un tipus d’oci basat en el consum d’alcohol
  • inciten al consum d’alcohol a joves cada vegada de menys edat, que participen en aquestes festes populars amb la tranquil·litat dels pares que confien en la tipologia de festa tradicional

L’objectiu del grup és la creació d’un manifest per denunciar aquesta situació i cercar el compromís dels ajuntaments implicats en la cerca de solucions.

ILLES BALEARS

El curs 2016-17 s’ha començat a implantar el programa FERYA a la resta d’illes, realitzant xerrades informatives i de conscienciació, així com tallers de capacitació amb la col·laboració de les distintes federacions d’associacions de pares i mares.

ALTRES CCAA

El programa FERYA, mitjaçant IREFREA, s’està implantant a altres CCAA, podeu consultar més informació a www.ferya.es.

ARABA / ALAVA

La Diputació Foral d’Araba, mitjançant un conveni amb IREFREA i ajuntaments de la zona, duu a terme el programa PREBENFAMILIA, basat en la metodolia i material de FERYA.

CURSOS

 

MATERIAL DEL CURS link-blue

Anar a l'inici