Atesa la inajornable necessitat de posar en coneixement de la “Defensora del Pueblo” els greus defectes que afecten la Llei de Símbols i la vulneració del dret fonamental a la Llibertat d’Expressió que provoca la seva aplicació:

Les entitats ADESMA, ADIPMA i FAPA Mallorca, representants del directors de centres de secundària, infantil i primària i representants de les famílies, han presentat conjuntament una reclamació sol·licitant la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra l’esmentada Llei per la vulneració del dret de la llibertat d’expressió i perquè aquesta llei pretén regular un dret reconegut com a fonamental, quan d’acord amb la Constitució això està reservat a normativa amb rang de llei orgànica.

Igualment, animam a la presentació de reclamacions similars per part de les entitats que ho considerin, cadascú des del seu enfocament i sensibilitat. Per això ens posam a disposició de qui calgui per donar-li el nostre suport.

Adjuntam còpia del document principal de reclamació amb els arguments esgrimits a la “Defensora del Pueblo” i la petició.