fapa-eivissaDes de la nostra federació , davant l’absència de progrés en les negociacions entre la Conselleria i els comitès de vaga després de 11 reunions i després d’un llarg període sense que s’hagin reunit les parts de nou , vam prendre la iniciativa d’intentar un acostament a totes les parts involucrades en aquest conflicte a fi de poder dinamitzar les negociacions suspeses , i poder traçar una estratègia que ho permetés . Amb tal fi vam fer arribar una carta a la Conselleria on emplaçàvem el Govern a reprendre la iniciativa i de la mateixa manera ho vam fer saber l’Assemblea de Docents i a les Associacions de directors de Primària i Secundària , ja que, entenem , està en la voluntat de tothom resoldre aquesta qüestió el més aviat possible .

Davant l’ anunci i convocatòria de nous dies de vaga , considerem oportú aportar una sèrie de propostes que permetin apropar postures entres les parts i propiciar un impuls al procés negociador. L’objectiu de les nostres propostes és fer possible que s’arribi a acords concrets que facin possible posar punt final al conflicte educatiu que tan negativament està afectant a tota la nostra comunitat .

Al llarg de totes aquestes jornades de negociacions hem pogut constatar que el TIL i especialment la seva aplicació han suposat un escull que sembla infranquejable per a les parts . Des de la nostra federació i des de les diferents Amipas de l’illa , des d’un principi, ens manifestarem a favor de la introducció de l’ensenyament d’una tercera llengua , que és, segons Conselleria l’esperit del TIL , però expressàrem el nostre rebuig a l’aprovació del mateix mitjançant decret i sense comptar amb el consens de la comunitat educativa , i especialment sense la complicitat dels que l’havien de aplicar: els docents. Així mateix rebutjarem el calendari d’aplicació del mateix , ja que coincidíem amb els docents en què era inviable, per la manca de recursos , manca de preparació del professorat, de l’alumnat i un llarg etcètera de raons que no repetirem aquí . La realitat ens ha donat la raó i podem constatar que l’aplicació està sent caòtica i l’esperit del TIL ha quedat totalment desvirtuat . El nostre posicionament al respecte en res ha canviat i esperam que la Conselleria rectifiqui els seus plans en aquest sentit el més aviat possible per tal de reconduir la situació.

Fruit de les converses mantingudes amb els diferents col · lectius, i en particular amb les Associacions de directors de primària i secundària de les Pitiüses, hem arribat a la redacció del document que avui presentam on es plasmen les propostes que creiem s’haurien de posar sobre la taula de negociació.