El passat 6 de març, en bon dissabte, mestres, pares, mares, professionals… convençuts de que l’educació és una cosa conjunta en la que tots hi hem de participar vàrem compartir experiències, idees, formes de fer, formes de col.laborar… El CP Melció Rosselló i Simonet de Sta Maria va ser l’espai d’aquesta trobada de dinamització de la ma d’en Manuel Güell i organitzada per COAPA, FAPA Mallorca i el Moviment de Renovació Pedagògic.
pretenia fer perdre la por a fer coses junts, a través de la confiança mútua, la participació, l’acceptació de l’altra, el desenvolupament d’objectius comuns. Eines que poden ser molt útils per llevar la por a mestres i pares i mares a treballar de forma conjunta. Al cap i a la fí, els objectius són els mateixos.

Entre tots!!! (i) from MRPMa