La Fundació Gadeso ha dedicat el seu Quadern 276 a la participació de les famílies a l’escola. L’enquesta es va dur a terme durant el mes de març i dona resultats molt interessants que cal analitzar i prendre decissions per posar en pràctica mesures que fomentin la participació de les famílies en la vida escolar.

 

Trobareu més informació a la web de FAPA Mallorca

http://www.fapamallorca.org/enquesta-families-quadern-gadeso/