coapaAquests dos darrers dies, la comunitat educativa de les Illes Balears hem viscut com s’ha fet justícia, els tribunals han atès les nostres peticions i es confirma que teníem raó.

Ahir, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va ser clar i contundent en les seves sentències:

EL DECRET TIL NO ÉS CONFORME A DRET I ÉS NUL

Ha quedat clar que la sra. Camps i el seu equip de la Conselleria d’Educació, aprofitant la posició d’avantatge que tenen les administracions públiques, ens han imposat al llarg d’un any la seva voluntat vulnerant els nostres drets en benefici d’unes intencions probablement partidistes.

Les normes són per a tothom, per a qui governa i per a la ciutadania, així són les regles democràtiques i qui s’aprofita dels subterfugis legals en el seu benefici està pervertint els drets de tots.

[més informació]

I avui, la Sala Contenciosa Administrativa ha acordat la

SUSPENSIÓ DE L’ORDRE D’APLICACIÓ DEL TIL

Pel que fa al Govern, ja ha declarat que recorrerà aquesta darrera actuació judicial cautelar, però malgrat això, aquesta suspensió i les sentències que ahir declaraven nul el Decret TIL fan palès que aquesta nefasta manera d’aplicar el trilingüisme té els dies comptats.

En qualsevol cas, l’única estratègia del Govern, que no ha negat la seva incompetència formal i que no pot aturar les decisions del TSJIB, és dilatar amb recursos i més recursos, caigui qui caigui, en un intent a la desesperada per evitar la proximitat del fracàs i la vergonya de reconèixer la seva incapacitat.

Aquests fets ens demostren dues coses:

  1. l’enorme poder apriorístic que té l’Administració i el perill d’atorgar aquest poder a persones que en facin abús d’ell.
  2. no es pot governar d’esquena a la ciutadania i vulnerar els drets les persones continuada i impunement sense que això tingui conseqüències algun dia.

Com a conclusió, exigim al Govern responsabilitat i que deixi de posar més entrebancs, que assumeixi les seves errades i que doni instruccions als centres educatius per retornar als projectes educatius immediatament anteriors al TIL.

Les “urnes”, en les què tant s’empara la Sra. Camps, són un dipòsit de confiança que s’ha de cuidar amb treball, sensibilitat i fets tangibles. El Govern actual amb aquestes actuacions roïnes de dilació, que afecten el futur dels nostres fills, just acaba de malbaratar el seu poc saldo.