Demà dia 31 de maig és el dia mundial sense tabac, amb motiu d’aquesta data tan significativa creim que és important que des de les famílies s’en faci esment ja que quan els nostres fills/es comencen a anar a l’institut o a vegades inclús abans, comença l’època de tastar la primera cigarreta i hem d’estar preparats.

Recursos

Guia didàctica editada pel MSC sobre alcohol i tabac tot i ser una guia editada perquè la puguin manejar els docents a les aules a casa també ens pot ser útil tractar alguns dels continguts.

Guia del PADIB (Pla d’accions i drogodependències de les Illes Balears) explica informació sobre els distints tipus de drogues que es consumeixen i consells per a les famílies

Parlem d’alcohol, guia per a joves sobre el consum d’alcohol

Webs que podeu consultar:

www.infodrogues.caib.es

http://alcohol-info.es/

http://www.prevencionfamiliar.net/

http://www.cnpt.es/