CEAPA, Confederació Estatal d’Associacions de Pares i Mares d’alumnes a la que pertany COAPA, ha publicat una sèrie de contes educatius per a les famílies. Aquests contes estan dissenyats per facilitar el diàleg entre amb els nins i nines sobre temes educatius que és important tractar de manera preventiva des d’edats primerenques. Els contes són un marc de joc adaptats al llenguatge i manera de pensar dels infants.

 

Els podeu trobar a: http://www.ceapa.es/web/guest/cuentos