CEAPA, Confederació Espanyola d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de la que forma part COAPA, va reclamar al Consell Escolar de l’Estat la retirada dels esborranys de Reials Decrets de Currículum i de Formació Professional Bàsica per molts motius tant pel seu contingut com per la seva redacció. Però el més important és que el dia abans el Ministeri havia pactat amb les Comunitats Autònomes separar el Reial Decret de Currículum en tres Reials Decrets de Primària, Secundària i Batxillerat que, tanmateix, invalidarien el que s’havia presentat i també hauríen de passar per Consell Escolar de l’Estat.

En relació al Reial Decret de Formació Professional Bàsica, a més de l’oposició a un curs que se convertirà en un carreró sense sortida per a molts alumnes, conté incoherències, mancances i contradiccions dins el seu redactat.

Nota de prensa CEAPA sobre rechazo RD currículo y FPB