Notícies

Notícies generals

ASSEMBLEES INICI DE CURS

coapaBenvolgudes famílies, les federacions d’associacions de mares i pares de les Illes Balears , davant de la greu situació a les nostres escoles i dels darrers fets que ataquen la participació de les famílies als centres educatius, vos convoquen a les ASSEMBLEES INFORMATIVES que durem a terme durant la setmana.

Mallorca

Inca dimarts 10/09 – 20h CEIP Ponent
Palma dimecres 11/09 – 20h IES Ramon Llull
Manacor dimecres 11/09 – 20h Teatre Municipal

Eivissa

Eivissa dijouss 12/09 – 20h CP Ca’n Cantó

Menorca

Es Mercadal divendres 13/09 – 19h Centre de convencions

Formentera

Casal d’Entitats divendres 13/09 – 19h Casal d’Entitats

Gràcies a tots i totes

SUSPENSIÓ TIL – COMUNICAT FAPMA MENORCA

fapma-menorcaLa FAPMA insta al Govern a acatar la decisió de la Justícia

Imposar via Decret-llei el que la Justícia ha deixat en suspens és un escarni a l’Estat de Dret i a la tutela judicial efectiva que la Constitució garanteix a tots els ciutadans

Davant la notícia que el Govern ha aprovat un Decret-llei per forçar l’aplicació per aquest curs del Tractament Integrat de Llengües (TIL), un cop el Decret que el regulava ha estat suspès cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB), la Junta de la Federació de Pares i Mares de Menorca (FAPMA) expressa la seva perplexitat i indignació.

Amb aquesta decisió sense precedents, el Govern de les Illes Balears protagonitza una fugida endavant en la cadena d’errors que s’ha revelat que ha estat la tramitació del Decret de TIL, tal com ja hem advertit en nombroses ocasions els diversos agents de la comunitat educativa i, particularment, les organitzacions de pares i mares.

La decisió del Govern vulnera els principis democràtics que, d’acord amb la Constitució, presideixen la convivència ciutadana al nostre país. En primer lloc, la decisió anunciada suposa un escarni a l’estat de Dret (article 2 de la Constitució), en tant que ignora la divisió de poders que n’és pròpia. La decisió de contrarrestar una resolució judicial amb l’aprovació d’una nova norma que la deixi sense efecte constitueix un desacatament a l’administració de justícia. En segon lloc, la maniobra que ha dut a terme el Govern suposa un atemptat a un dels drets fonamentals que la CE reconeix als ciutadans, com és el dret a la tutela judicial efectiva (art. 25 CE). En un sistema de garanties democràtiques, com se suposa que és el nostre, un ciutadà -en aquest cas els representats pels sindicats que han demanat i obtingut la suspensió cautelar del Decret TIL- que ha obtingut la tutela del seu dret mitjançant l’administració de justícia, no es pot veure privat d’aquesta tutela mitjançant un artifici político-jurídic impropi d’un govern democràtic.

Creiem que en aquests moments, el Govern ha de respectar la decisió del TSJIB de suspendre cautelarment l’aplicació del TIL i ha de facilitar un espai de temps suficient perquè tota la comunitat educativa pugui asseure’s amb calma i serenitat a negociar. Només així es podrà arribar a l’enteniment necessari per a la correcta aplicació del trilingüisme a les aules dels nostres fills i filles.

[comunicat link-black]

INICI DE CURS: ASSEMBLEA INFORMATIVA

assemblea_info_2013

Davant els darrers esdeveniments que ens presenten un inici de curs molt preocupant, FAPA Mallorca ha convocat unes assemblees informatives obertes a tota la comunitat educativa per tractar aquests temes.

Les assemblees es faran dia 10/09 a Inca i dia 11/09 a Manacor i Palma.

Teniu tota la informació a la web de FAPA Mallorca

BEQUES MENJADOR 2012-2013 PUBLICADES

La Conselleria ha publicat les ajudes de menjador pel curs 2012-2013, podeu consultar les condicions, criteris i formularis a la web de la Conselleria.

El termini de presentació és del 16 al 27 de setembre, ambdós inclosos.

Les sol·licituts i documentació s’ha de presentar en el centre educatiu on l’alumne va cursar estudis el curs 2012/2013. Vos recomanam que sol·liciteu la informació en el mateix centre.

FAPA MALLORCA: RECLAMACIÓ A ALTA INSPECCIÓ EDUCATIVA

fapa_logo_petitFAPA Mallorca ha presentat una reclamació a la Defensora del Poble i una altra a l’Alta Inspecció Educativa de l’Estat per vulneració del dret de participació de les famílies, recollit a l’article 127 de la Constitució espanyola.

La Conselleria ha emès unes resolucions per les quals imposarà, per ara a quatre centres, un projecte lingüístic que no ha estat aprovat pels consells escolars[1] [2] [3] [4]

Ja no es tracta només d’un tema lingüístic, de percentatges d’assignatures o de la capacitació dels professors en llengües estrangeres…

Ara ja es tracta de que s’ignoren les lleis que defineixen l’organització dels centres i les competències dels consells escolars (LOE, art. 127) i de que es sancionen als docents que les respecten.

Ara ja es tracta de que es vulnera el dret fonamental de participació, gestió i control dels pares i mares dels centres educatius, que ens atorga la pròpia Constitució, art. 27.

[llegiu tot l’article a la web de FAPA Mallorca]

VAGA INDEFINIDA

coapa

COAPA Balears, que representa a través de les FAPA de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, a més de 250 associacions de pares i mares d’alumnes , vol expressar la seva preocupació per l’amenaça de convocatòria de vaga de docents que es projecta sobre el principi de curs i volem constatar que feim directament responsable d’aquesta situació a la Conselleria d’Educació perquè no ha sabut obrir espais de diàleg, ni arribar a acords de consens amb la Comunitat Educativa.

COAPA Balears ha mantingut contacte amb l’assemblea de docents, que representa el col·lectiu que convocaria la vaga, i hem comprovat que les demandes dels docents són més que assenyades i en la seva majoria compartides per les famílies, ja que van més enllà d’allò estrictament laboral.

Les demandes són entre d’altres: la retirada del decret TIL, la convocatòria de les beques de transport i ajudes de menjador en temps i forma, la recuperació de les ràtios anteriors a les retallades, la dotació adequada de professorat per atenció a la diversitat, les substitucions de les baixes … tot temes exclusivament pedagògics que també varen ser motiu de demanda de la nostra Federació a la darrera reunió amb la Consellera.

És per això que demanam que la Conselleria d’Educació demostri responsabilitat i que mantingui les reunions que calgui per obrir vies de diàleg i així evitar novament un inici de curs irregular. No és qüestió de força, sinó de capacitat d’enteniment i la imposició no pot ser el camí per retrobar l’equilibri a les comunitats educatives.

Les famílies, doncs, no podem acceptar que la incapacitat de la Conselleria afecti sempre als mateixos perquè a més de patir les conseqüències de les retallades, podríem veure com s’alteren les nostres vides a principi de curs i es complica, més encara, la nostra conciliació laboral i familiar.

FAPA Mallorca

REUNIÓ DE COAPA AMB LA CONSELLERA D’EDUCACIÓ

COAPA proposa ajornar un any l’aplicació del TIL per consensuar-ne els aspectes més polèmics però la Consellera manté el seu posicionament

Les federacions de pares i mares proposen a la Conselleria d’Educació endarrerir un any la posada en marxa del Decret de Tractament Integrat de Llengües per consensuar amb les comunitats educatives durant el proper curs la seva aplicació.

Ahir, dimarts 16 de juliol, els representants de les federacions de pares i mares de Balears es van reunir amb la Consellera d’Educació, Sra. Joana Maria Camps, a la seu de la Conselleria. Per part dels pares mares hi van assistir en Jaume Ribas (president de COAPA), Vicenç Rodrigo (president de FAPA Mallorca) i Josep Castells (president de FAPMA Menorca). La Consellera va estar acompanyada pel Secretari autonòmic d’Educació, Sr. Guillem Estarelles.

Els representants de pares i mares varen fer èmfasi en dos aspectes:

  • Pagament de les quantitats pendents de liquidar a les famílies. Efectes de la reducció del suport a les famílies més necessitades.
  • Manca de consens en el desplegament de les principals polítiques de la Conselleria i la problemàtica que això comporta.

Respecte al primer aspecte, es van posar en relleu els efectes absurds i perversos de la mala gestió de les partides dedicades a donar suport a les famílies. Per exemple, actualment es convocaran els ajuts de menjador pel curs 2012-13 al mes de juliol, quan ja s’ha acabat el curs. Lògicament, les famílies que més necessiten el servei de menjador no han pogut gaudir-ne, perquè no podien avançar el pagament sense saber si ni tan sols es convocarien les ajudes. En canvi, els que sí han tingut recursos per pagar aquest servei, ara podran beneficiar-se d’un ajut del Govern. L’efecte pervers de la mala gestió és evident i es repeteix per segon any consecutiu.

La conselleria va al·legar que l’anterior Govern ho va gestionar pitjor, explicació que òbviament no va ser satisfactòria pels representants dels pares i mares. Des de l’administració es varen comprometre en millorar-ne la gestió pels propers cursos avançant, si cal, les dates de convocatòria.

Respecte a la manca de diàleg que està marcant la legislatura, l’entrevista es va centrar a l’aprovació i desplegament del Decret TIL, que ha aconseguit el rebuig la gran majoria de la comunitat educativa i científica. La Consellera va afirmar que no hi havien raons objectives per saber que l’aplicació del Decret hagués de ser tant nefast per l’organització dels centres. En resposta, se li va replicar que si el 90% dels directors de centres ho diuen, si els experts en pedagogia ho diuen, no podem pensar que és només perquè van en contra del Govern per sistema.

Els representants dels pares/mares varen fer la següent proposta: atès que tots estam a favor del trilingüisme i que és unànime el rebuig al mètode que es vol imposar, es va proposar a la conselleria ajornar només un any la posada en marxa del Decret, per donar temps a constituir una mesa de negociació amb tota la comunitat educativa, per tal d’assolir un pacte real entre tots els sectors.

Respecte a aquesta proposta, COAPA/FAPMA/FAPA Mallorca va manifestar clarament que: “Als pares i mares només ens mou l’interès per l’educació dels nostres fills/es, lluny de partidismes i per això creiem que ajornar un any l’aplicació del TIL i obrir un espai de diàleg és una proposta sensata i constructiva, i estam donant l’oportunitat de demostrar que realment hi ha voluntat de consens.”

La consellera va recollir els arguments esgrimits per les federacions, alguns d’ells amb veritable sorpresa perquè desconeixia de la seva existència. Malgrat això la seva resposta va ser immediata per dir que mantindran la seva postura, radicalitzant la seva postura de forma inassumible.

Jaume Ribas

President de COAPA (FAPA Mallorca, FAPMA Menorca, FAPA Eivissa, FAPA Formentera)

RECLAMAM SOLUCIONS AL CONSUM D’ALCOHOL DELS MENORS

LES CONFEDERACIONS DE PARES I MARES D’ALUMNES

RECLAMAM SOLUCIONS AL CONSUM D’ALCOHOL DELS MENORS

Les confederacions de pares i mares d’alumnes de les Illes Balears (FAPA Mallorca-COAPA Balears, FAIB-CONCAPA i CONFAECIB) som conscients del problema del consum d’alcohol dels menors. Hi treballam activament, tant en les nostres activitats directes com amb iniciatives com laPlataforma per un Oci Nocturn de Qualitat, coordinada per la Conselleria de Salut (DG Salut Pública).

Com a Plataforma FERYA, hem redactat un MANIFEST demanant la implicació de tots els agents socials, sobre tot de les Administracions, en la solució del problema del consum d’alcohol dels menors. Amb ell volem fer visible un problema que aquest estiu està present a moltes de les festes populars i reclamar solucions a tots els que d’alguna manera en formam part.

Plataforma FERYA

MANIFEST PLATAFORMA FERYA – JUNY 2013

Durant els darrers anys estem veient com s’instaura entre molts joves una cultura de l’oci basada, quasi exclusivament, en el consum d’alcohol amb tots el problemes que això comporta, de salut, seguretat i desenvolupament de la personalitat adulta.

Els experts adverteixen que el cervell no madura del tot fins assolits els 20 anys, el que fa que el consum d’alcohol en els joves sigui especialment perillós. Per això moltes legislacions europees adopten com a edat mínima legal els 18 anys; malgrat això, a les Illes Balears la mitjana d’edat d’inici en el consum d’alcohol es situa en els 13,7 anys, un 75% dels menors entre 14-18 anys consumeix alcohol i un 35% acostuma a emborratxar-se.

[LES RESPONSABILITATS] 

Els pares i mares som els primers responsables de la salut i l’educació dels nostres fills i no podem ignorar aquesta responsabilitat. Alhora, els estudis confirmen que l’educació i supervisió que es dispensa a casa no és suficient per a una prevenció eficaç. La influència de l’entorn social, de la publicitat i de les normes formals i informals destaquen com a elements decisius a l’hora de definir la conducta dels joves.

[QUI SOM] 

La Plataforma FERYA, Familias en Red Y Activas, som un grup de representants d’associacions de pares i mares, constituït en diverses comunitats autònomes, que hem decidit treballar per trobar solucions a les situacions de risc amb què es troben els nostres fills, o amb les què toparan en un parell d’anys.

[HI HA SOLUCIONS?] 

Les dades ens mostren que, tot i la legislació vigent, els menors consumeixen amb assiduïtat en els locals recreatius i als carrers i places. A les festes populars, són habituals els  botellons com a activitat paral·lela d’oci, que a més desvirtuen el sentit i la tipologia de les festes populars, normalitzen i obren aquest model d’oci als menors que participen d’aquestes celebracions.

Com a pares i mares responsables hem de posar fre a aquesta tendència. Amb un treball en xarxa amb totes aquelles organitzacions on hi ha pares i mares serem més eficaços a l’hora d’ incidir en l’entorn social i de treballar estratègies educatives per prevenir que els nostres fills adoptin estils d’oci no saludables.

[QUÈ DEMANAM, QUÈ RECLAMAM] 

Per tot això, amb aquest manifest:

  • demanam que tota la societat col·labori en la creació d’espais d’oci sense dispensació d’alcohol als menors d’edat,
  • reclamam a les administracions i als polítics que treballin per la consecució d’aquest objectiu,
  • demanam el compromís de la indústria de l’oci per aconseguir que no es dispensi alcohol als menors,
  • reclamam a les administracions i als polítics que exigeixin un estricte compliment de la llei en aquest sentit,
  • demanam a la resta d’entitats socials (associacions de veïnats, de joves, culturals…) que donin suport a aquesta iniciativa i treballin en xarxa amb les associacions de pares.

De forma més concreta e immediata, respecte a les festes populars i patronals que s’acosten:

  • demanam a les organitzacions veïnals i de festes el compromís d’impedir el consum d’alcohol dels menors fent explícit aquest compromís en les seves activitats,
  • reclamam als responsables municipals el compromís d’impedir el consum d’alcohol dels menors exigint un estricte compliment de la llei, i que s’adoptin mesures per eliminar aquelles activitats que constitueixen una influència negativa per a la salut dels nostres menors.

FERYA_LOGOS

 

Llei de Símbols, anticonstitucional

Aquest curs ha estat clarament marcat per les reformes educatives: la LOMCE i el Decret de Tractament Integrat de Llengues (TIL).

Però no podem oblidar que segueixen el seu curs dos avantprojectes de llei autonòmics, que també poden significar una agressió important al nostre sistema educatiu:

El Consell Consultiu ha emès el seu dictamen jurídic sobre l’avantprojecte de llei sobre l’ús dels símbols institucionals, que diu textualment que “es considera que l’apartat 3 de l’article 4 de l’Avantprojecte no s’ajusta a dret perquè atempta contra la llibertat d’expressió, protegida per l’article 20 de la Constitució espanyola“.

Es proposa una redacció alternativa que “suavitza” aquesta inconstitucionalitat, per aconseguir un dictamen favorable.

Així i tot hi ha un vot particular de 5 membres que “discrepa perquè considera que el Dictamen hauria de ser totalment desfavorable a l’Avantprojecte de llei“, tot i la modificació de l’aticle 4.

Ens demanam si es pot acceptar una llei que es redacta seguint preceptes que atempten contra drets protegits per la Constitució. Consideram que queda completament invalidada una norma que està inspirada en aquests ideals.

Podeu llegir la nota explicativa del Consell Consultiu i llegir el dictamen del Consell Consultiu complet .

Assemblees

El passat 8 de juny es va celebrar l’assemblea anual de la Confederació al CEIP Sa Indioteria de Palma, a dita assemblea assistiren gairebé tots els membres de la junta directiva i pares i mares representants de les federacions.

El tema central fou l’actual situació i les retallades econòmiques.

També dins aquest mes de juny, dia 15, es va celebrar l’assemblea de CEAPA a Azuqueca de Henares (Guadalajara) on assistiren Carmen Aguado com a vocal autonòmica en representació de les Illes Balears a CEAPA i Jaume Ribas president de COAPA.

Volem destacar les declaracions del president de CEAPA: “seguirem lluitant perquè la LOMCE no vegi la llum i, si la veu, que sigui el menor temps possible i de forma molt afeblida, perquè la seva incidència no sigui molt profunda davant un possible canvi de govern”.

Anar a l'inici