Notícies

Notícies generals

FERYA-IB Presentació de resultats

Avui s’han presentat en roda de premsa alguns resultats del programa FERYA Illes Balears, que aquest curs s’ha aplicat per primera vegada a totes les illes gràcies al suport econòmic de la Conselleria de Serveis Socials. Hem comptat amb la consellera Fina Santiago, qui ha destacat la necessitat de que les organitzacions familiars tenguin un paper actiu en la prevenció del riscos que afecten als seus fills i filles, i amb el conseller d’Educació Martí March, qui ha resaltat la importància de les APIMA i la seva intenció d’ajudar-les amb properes subvencions.

Per part de COAPA Balears, companys de FAPA Mallorca i d’IREFREA han explicat la necessitat de treballar l’empoderament i el lideratge a les associacions, i com s’ha desenvolupat el programa a les illes.

FERYA Illes Balears és un programa que treballa l’empoderament i el lideratge de les famílies i les associacions per poder assumir amb garanties el paper actiu que ens pertoca davant la prevenció de riscs que afecten els nostres fills i filles, com els consums tòxics (alcohol i drogues) i altres conductes no saludables (assetjament, cyberaddiccions…).

Des de COAPA Balears hem volgut, primer de tot, destacar dos mites: “només tenen problemes el fills de les famílies amb problemes” i “si els joves tenen conductes de risc sempre és perquè a casa no els han educat bé“. La veritat de les dades i els estudis és una altra: cap família, per molt “normal” que sigui, està lliure de que el seu fill tengui problemes per conductes de risc, ni una bona educació a casa és garantia de els joves no assumeixin comportaments perillosos. Els joves s’eduquen a casa i al seu entorn: no són immunes a les normes socials, a les modes, a la influència de la publicitat o a l’exemple de la resta d’adults.

Per tot això, el programa FERYA, com a complement d’altres programes d’habilitats parentals, incideix en la capacitació de les famílies com a col·lectiu organitzat, destacant:

 • La conscienciació de les famílies i de la resta de la societat dels problemes amb els què ens enfrontam tots i totes.
 • La necessitat de treballar en xarxa, no només com a famílies individuals, per ser capaços de generar els canvis socials necessaris.
 • El treball en xarxa de les famílies amb els professionals i les administracions, especialment els municipis, per aconseguir un entorn segur per als nostres fills i filles.

La complexitat i la normalitzacio de conductes com el consum d’alcohol per part dels joves fan necessari l’esforç coordinat de tots els implicats per aconseguir resultats.

Resum de les activitats realitzades el curs 2016/17

Accions
principals
Resultats per Illes
Mallorca Menorca Eivissa Formentera TOTAL
Difusió del programa associacions

190

43 45 3 281
Trobades amb Juntes d’associacions

9

6 7 1

23

Trobades amb pares/mares

5

5 2 1

13

Tallers de formació per a responsables

1 1 1 1

4

  Trobades amb Juntes Trobades amb famílies Tallers TOTAL
Participació de pares/mares

111

97 36

244

 

 

 

ILLES PER UN PACTE – PREMI RAMON LLULL 2017

El passat 28 de febrer, tots els que de valent hem dedicat energies per tal d’aconseguir un pacte educatiu, vàrem rebre l’honor de que el Govern Balear atorgàs la Plataforma Illes per un Pacte amb el Premi Ramon Llull del 2017 en l’àmbit de l’ensenyament.

Les federacions d’associacions de pares i mares de totes les illes, agrupades a COAPA Balears, formam part d’aquesta Plataforma i hem tingut una implicació important a la recerca del consens amb els companys i companyes d’altres entitats i d’altres illes. Per això ens sentim un poc nostre aquest guardó, tant a títol personal com pel que fa a les APIMA que en formam part i que som part de les comunitats educatives que toquen la realitat dia rere dia.

Rebem aquest guardó amb agraïment i alegria perquè recompensa una llarga trajectòria de feina voluntària, de cooperació, d’hores i hores de diàleg per aconseguir el consens amb l’únic objectiu de posar les bases per la millora del nostre sistema educatiu. Feina que hem fet sempre pensant en el futur dels nostres fiets i fietes, interès principal que ens ha permès centrar-nos en els punts en comú i no en línies vermelles.

Esperem que aquest guardó sigui l’avançament del premi que serà aconseguir entre tots que el pacte educatiu sigui una realitat.

Més informació:

 

El CEIB demana l’ajornament de l’aplicació de la LOMCE a ESO i Batxillerat

CEIBEl Consell Escolar de les Illes Balears, en sessió plenària de dia 1 d’abril, ha rebutjat els informes del president i la vicepresidenta sobre els Decrets i Ordres que estableixen i despleguen els currículum d’ESO i Batxillerat que la Conselleria vol implantar pel proper curs.

Distints consellers han presentat informes alternatius que han estat aprovats en els què argumenten i exigeixen l’ajornament de l’aplicació d’aquests currículums el proper curs, ja que no hi ha hagut temps abastament per un estudi adequat i suficient i per les conseqüències sobre les comunitats educatives (alumnes, docents i centres en general) que podrien provocar un caos organitzatiu.

Així doncs, més enllà d’interpretacions ideològiques, els 17 consellers escolars que han donat suport a l’ajornament dels currículum han valorat de forma responsable que el temps i les formes d’aquesta conselleria no eren els necessaris.

Els 17 vots responen en la immensa majoria a totes les entitats que dins el CEIB representen a membres directes de la comunitat educativa que són els que saben de la realitat dels centres. Han votat doncs en coherència i responsabilitat cap a l’educació dels alumnes: UIB, STEI, FE-CCOO, FETE-UGT, COOPERATIVES D’ENSENYAMENT, ANPE, USO, COL·LEGI DE DOCTORS I LLICENCIATS, CONSELL INSULAR DE FORMENTERA, ESCOLA CATÒLICA, CONFAECIB i COAPA BALEARS.

Són poques les ocasions en què el Consell Escolar de les Illes pren vertader valor i exerceix la seva tasca representativa de la comunitat educativa de les Illes.

 

L’Audiència de Palma desestima la querella contra Bauzá, Camps i Estarellas

fapma-menorcaL’Audiència de Palma desestima la querella contra Bauzá, Camps i Estarellas – Valoració de la FAPMA Menorca

L’Audiència Provincial de Palma ha desestimat definitivament la querella presentada per la Federació d’Associacions de Pares i Mares de Menorca (FAPMA) contra el president del Govern, José Ramón Bauzá, la consellera d’Educació, Joana Maria Camps, i el secretari autonòmic d’Educació, Guillem Estarellas. El tribunal resol que les actuacions administratives denunciades per la via penal no són constitutives dels delictes de prevaricació, impediment de l’exercici dels drets cívics i desobediència.

El passat mes de juliol, el jutjat d’instrucció va desestimar en primera instància la querella. En aquella ocasió, la FAPMA va presentar un recurs d’apel•lació davant de l’Audiència, perquè la interlocutòria del jutge d’instrucció ni tan sols entrava en el fons dels assumptes plantejats. En aquesta ocasió l’Audiència ha argumentat millor la seva decisió, però de forma totalment discutible.

Lògicament, la resolució judicial és molt decebedora i és una molt mala notícia per la bona salut democràtica de la societat, ja que posa en dubte una de les garanties del sistema, com és la divisió de poders. Qualsevol espectador neutral veu totalment pervers que un govern pugui imposar via decret-llei el que establia un decret que la justícia acaba de deixar en suspens, com va succeir en el cas que ens ocupa. És una vulneració flagrant del principi constitucional conforme el qual tots esteim obligats al compliment de les resolucions de la justícia.

Com ha passat en altres ocasions, en aquest cas els jutges no han trobat cap norma que impedeixi que açò es pugui fer. Els sindicats van intentar impugnar-ho per la via administrativa. La FAPMA ho ha intentat per la via penal. Hi ha presentat, a més, un recurs d’inconstitucionalitat contra el decret-llei. No hi ha dubte que la societat organitzada havia d’intentar de totes les maneres posar en evidència aquesta maniobra i intentar un posicionament judicial que impedís que açò es tornés a repetir. Malauradament, de moment no ha estat possible aconseguir-ho.

La lectura positiva és que s’ha posat en evidència aquesta falla del sistema. Si fins ara no s’havia evidenciat és simplement perquè a cap govern se li havia acudit desobeir les resolucions judicials amb aquesta maniobra. Ara que Bauzá s’hi ha atrevit, fora bo que els partits de l’oposició en prenguessin nota i, en la propera legislatura, s’impulsin els canvis legislatius necessaris per impedir que torni a succeir.

La segona nota positiva és que la presentació de la querella va contribuir al clima d’indignació popular per les formes autoritàries del Govern Bauzà. És molt probable que, sense aquest clima, no s’hagués produït la contundent desautorització que el sistema del Tractament Integral de Llengües (TIL) va rebre per part del Tribunal Superior de Justícia i que fa que avui el TIL sigui un malson afortunadament superat.

Eleccions sindicals 2014 – Comunicat

LA CONSELLERIA SUSPÈN HORARI LECTIU PER LES ELECCIONS SINDICALS

coapaLa Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA) i les Federacions de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera volen expressar la seva indignació davant la descoordinació i desorganització de la Conselleria d’Educació respecte la convocatòria de les eleccions sindicals.

Una vegada més, com ja vàrem denunciar el 2010 , els més de 150.000 alumnes es veuen perjudicats en el seu interès de ser atesos com correspon en els centres educatius dins l’horari lectiu per la desorganització de la Conselleria, traslladant a les famílies un problema que ha de ser resolt des de l’Administració Educativa.

En Resolució de la Consellera d’Educació de dia 4 de novembre, publicada al BOIB de dia 15 de novembre, la Conselleria suspèn les activitats lectives i el treball dels funcionaris docents entre les 13h i les 18h sense establir mesures d’atenció als alumnes que no afectin a les famílies. A la mateixa resolució, deixa en mans dels centres la suspensió dels serveis complementaris. No podem acceptar que l’exercici d’un dret, totalment respectable, com és el sindicals, perjudiqui el dret a l’educació i a l’atenció adequada dels alumnes als centres educatius.

Per tots aquests motius, reclamam que s’estableixin mesures per que no es perjudiqui als alumnes i a les seves famílies i que puguin seguir essent atesos als centres educatius amb les mínimes garanties de seguretat i atenció. No es pot responsabilitzar als pares i mares de solucionar una situació que no ha estat provocada per ells i que altera el desenvolupament normal de les seves activitats laborals i familiars.

Des de la Confederació presentarem un Recurs de Reposició a la Conselleria exigint una solució a aquesta situació i convidem a les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes a fer el mateix. Al mateix temps, convidem a les APIMAS a reclamar que no es suspenguin els serveis complementaris dels seus centres. No es pot carregar aquesta responsabilitat de decisió als equips directius quan aquests serveis complementaris són decidits en Consell Escolar i, per tant, la seva suspensió també hauria de ser decisió del Consell Escolar del centre. El cost de solucionar aquesta situació tampoc poc recaure sobre les famílies ni les APIMAS. Reclamem una solució des de la Conselleria d’Educació.

 

 

 

Inactivitat del Consell Escolar de les Illes -CEIB-

CEIBCOAPA Balears, en representació de les 260 APIMA confederades a través de les Federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca volem denunciar la inactivitat del Consell Escolar de les Illes Balears, “l’organisme superior de consulta i participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari” (art. 4 de la Llei 112/2001, de 7 de setembre, Llei dels consells escolars de les Illes)

COAPA Balears ha enviat al President del Consell Escolar, amb còpia per a la Consellera, Sra. Núria Riera, una carta per transmetre la nostra preocupació per aquesta situació. Des de dia 26 de juny, al curs passat, no s’ha reunit el Plenari del CEIB i han esdevinguts fets de gran importància a la nostra comunitat en l’àmbit educatiu, com ara la suspensió de l’ordre del TIL o la destitució de la Consellera d’Educació i a més són molts els problemes que encara avui afecten de forma urgent a l’Educació Pública de les Illes.

Algú podria pensar que es vol silenciar la veu dels representants de la comunitat educativa a nivell institucional. Volem recordar que, a més de la pròpia administració, el CEIB està format per representants dels docents, de les famílies i acadèmics com els representants de la UIB o dels col·legis professionals.

A L’ATENCIÓ DEL PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES.

Atès l’inici de curs, una vegada més convuls, atesos els canvis esdevinguts a la Conselleria d’Educació i l’obligada renovació del 50% dels membres del Consell Escolar de les Illes, us comunicam la nostra profunda preocupació per la inactivitat d’aquest òrgan i d’acord amb les competències que ens són pròpies INSTAM A LA PRESIDÈNCIA a impulsar les actuacions necessàries per reactivar la feina immediatament.

Igualment, instam a la presidència a convocar una reunió del Ple, a la qual consideram molt necessària la presència de la nova Consellera amb la finalitat de que es presenti i de transmetre-li personalment la preocupació que ja hem manifestada en moltes ocasions sobre la actitud prepotent i absoluta en què s’ha conduït els darrers anys el CEIB.

Palma, 3 de novembre de 2014

Els consellers de COAPA Balears

LA SUSPENSIÓ DEL TIL CONTINUA

coapaCOAPA Balears, en representació de les Federacions de FAPA Formentera, FAPA Eivissa, FAPMA Menorca i FAPA Mallorca i de les 270 APIMA que en representen aquestes federacions, COMUNICA en relació a la interposició per part de la Conselleria d’Educació del recurs de reposició contra la interlocutòria que estimava la suspensió cautelar de l’Ordre de la Consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de maig de 2014, la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris que:

PRIMER.- El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) ha DESESTIMAT el recurs de reposició de la Conselleria d’Educació.

SEGON.- Es ratifica la interlocutòria a tots els efectes i per això es manté la SUSPENSIÓ CAUTELAR de l’ordre esmentada mentre duri el procediment judicial.

TERCER.- Finalment aquesta resolució, contra la que no hi cap recurs ordinari, indica que s’han imposat a l’administració les costes corresponents.

 

La nostra conclusió és que una vegada més, i ja són moltes, el Tribunal Superior de Justícia es reitera en la suspensió.

Afortunadament i gràcies a la feina i la voluntat de milers de persones el Sr. Bauzá ha fracassat en la imposició d’una norma que no s’ajustava a dret i que per tant volia passar per sobre dels nostres drets fonamentals.

Era una aposta personal i malaltissa que ha acabat però que no l’hem d’oblidar, ni els governants ni la ciutadania, perquè ningú no hauria de governar d’esquena al poble.

Lideratges per a l’aprenentatge – Conferències

illesxpacte_conferencies

Illes per un Pacte organitza un cicle de conferències per conèixer les tendències que han alimentat els processos de reflexió del document de Pacte i que marquen futur en els sistemes educatius que funcionen bé.

El fil que les lligarà serà el lideratge per a l’aprenentatge, una modalitat de gestió i dinamització del centre educatiu que persegueix la creació d’entorns perquè els aprenents despleguin els seus talents i al mateix temps succeeixi el creixement professional del docent.

Aquest tipus de lideratge persegueix un avanç continuat i sostenible. Les comunitats professionals d’aprenentatge —Professional Learning Communities, o PLC— que resulten d’aquesta reorganització són una de les eines més efectives per a la millora educativa i el creixement professional dels que hi participen.

Per a més informació consultau el fulletó informatiu

illesxpacte_conferencies_breu

 

El Tribunal Superior suspèn el TIL

coapaAquests dos darrers dies, la comunitat educativa de les Illes Balears hem viscut com s’ha fet justícia, els tribunals han atès les nostres peticions i es confirma que teníem raó.

Ahir, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va ser clar i contundent en les seves sentències:

EL DECRET TIL NO ÉS CONFORME A DRET I ÉS NUL

Ha quedat clar que la sra. Camps i el seu equip de la Conselleria d’Educació, aprofitant la posició d’avantatge que tenen les administracions públiques, ens han imposat al llarg d’un any la seva voluntat vulnerant els nostres drets en benefici d’unes intencions probablement partidistes.

Les normes són per a tothom, per a qui governa i per a la ciutadania, així són les regles democràtiques i qui s’aprofita dels subterfugis legals en el seu benefici està pervertint els drets de tots.

[més informació]

I avui, la Sala Contenciosa Administrativa ha acordat la

SUSPENSIÓ DE L’ORDRE D’APLICACIÓ DEL TIL

Pel que fa al Govern, ja ha declarat que recorrerà aquesta darrera actuació judicial cautelar, però malgrat això, aquesta suspensió i les sentències que ahir declaraven nul el Decret TIL fan palès que aquesta nefasta manera d’aplicar el trilingüisme té els dies comptats.

En qualsevol cas, l’única estratègia del Govern, que no ha negat la seva incompetència formal i que no pot aturar les decisions del TSJIB, és dilatar amb recursos i més recursos, caigui qui caigui, en un intent a la desesperada per evitar la proximitat del fracàs i la vergonya de reconèixer la seva incapacitat.

Aquests fets ens demostren dues coses:

 1. l’enorme poder apriorístic que té l’Administració i el perill d’atorgar aquest poder a persones que en facin abús d’ell.
 2. no es pot governar d’esquena a la ciutadania i vulnerar els drets les persones continuada i impunement sense que això tingui conseqüències algun dia.

Com a conclusió, exigim al Govern responsabilitat i que deixi de posar més entrebancs, que assumeixi les seves errades i que doni instruccions als centres educatius per retornar als projectes educatius immediatament anteriors al TIL.

Les “urnes”, en les què tant s’empara la Sra. Camps, són un dipòsit de confiança que s’ha de cuidar amb treball, sensibilitat i fets tangibles. El Govern actual amb aquestes actuacions roïnes de dilació, que afecten el futur dels nostres fills, just acaba de malbaratar el seu poc saldo.

INFORME UIB – CONTENCIÓS CONTRA EL TIL

coapaCOAPA Balears, en representació de les Federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes (FAPA Formentera, FAPA Eivissa, FAPMA Menorca i FAPA Mallorca) així com també en representació de les més de 270 associacions de pares i mares d’alumnes de les Illes federades, vol comunicar que:

Com ja es va comunicar a principi del mes de juliol es va anunciar davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra l’Ordre de la Conselleria d’Educació, de 9 de maig, per la qual es desenvolupen determinats aspectes del TIL als centres docents no universitaris.

Des d’aquell moment el recurs ha seguit el procediment oportú i després de l’admissió a tràmit es va atorgar a la Conselleria 10 dies per exposar el que estimàs procedent pel que fa a la peça separada de la suspensió cautelar que demanava el nostre contenciós.

Actualment, la resposta de la Conselleria ja s’ha de trobar en mans del Tribunal per a l’estudi dels arguments jurídics exposats per les parts. És per això que, en aquest moment, volem compartir íntegrament l’informe jurídic encarregat a la UIB pdf (signat per 5 professors) en el qual es basa l’argumentació del nostre recurs contenciós.

Així, ara la “pilota és al terrat” del TSJIB, qui ha de deliberar i emetre una interlocutòria sobre la peça separada de la suspensió cautelar.

Sembla que la història es repeteix, com en un mal somni, però des del col·lectiu que representam volem confiar en la justícia i esperam que el tribunal resolgui el més aviat possible pel bé dels nostres fills/es, que són els que pateixen aquesta situació en primera persona.

A continuació teniu les principals conclusions de l’informe encarregat a la UIB:

 1. Pel que fa al procediment d’elaboració de l’Ordre manca l’informe preceptiu d’alguns òrgans i institucions consultives (com la mateixa UIB), la qual cosa constitueix un vici rellevant del procediment afecta a la validesa de la norma reglamentària.
 2. En relació a l’habilitació de la Consellera per dictar l’Ordre analitzada, cal entendre que el Decret Llei 5/2013 esgota la seva vigència al curs 2013-14 per voluntat de l’autor de la disposició, així l’Ordre en qüestió en allò que desenvolupa el Decret Llei és invàlida ja que no té habilitació per regular la matèria a la qual es refereix.
 3. La implantació d’un sistema integrat de llengües que imposa una llengua estrangera com a llengua vehicular per a l’ensenyament de disciplines no lingüístiques, com indica l’Ordre, no encaixa amb els principis fonamentals de l’ensenyament plurilingüe que estableix la LOMQE, que és norma bàsica de l’Estat aprovada i publicada abans de l’inici de la tramitació de l’Ordre.
 4. El principi d’universalitat del TIL impedeix que els centres, a la vista de les necessitats del seu entorn, puguin prendre decisions sobre el desenvolupament i complement del seu currículum atesa la rigidesa i detallisme sobre la determinació horària en relació a les llengües en que s’ha d’impartir la docència.
 5. Els alumnes de les Illes, que hauran tingut unes condicions de formació distintes pel TIL, s’hauran de sotmetre a unes proves comunes a tot l’Estat que pretenen garantir la igualtat per a l’obtenció dels títols acadèmics i es trobaran en situació desigual a la resta d’alumnes de l’Estat. Així, si la normativa autonòmica genera desequilibris respecte a la regulació bàsica de l’Estat i no es corregeix, se vulnera el principi d’igualtat (art. 14 CE).
 6. En la mesura que s’estableix la igualtat horària entre les dues llengües, l’Ordre contradiu l’article 1.2 de la Llei de normalització lingüística de rang superior afectant al principi de jerarquia normativa, la qual cosa provocaria la nul·litat de ple dret dels preceptes afectats.
 7. La concreció de l’Ordre, sobre l’equilibri entre llengües, ignora la línia jurisprudencial ja que planteja l’assoliment de l’equilibri lingüístics en quant als resultats de l’ensenyament i no com un apriorisme aritmètic com pretén l’Ordre. Una cosa és la convivència de dues llengües en plena igualtat jurídica i l’altra donar el mateix tractament a les dues, quan una d’elles no està en plena igualtat amb l’altra.

Queda prou clar, fins i tot per algú no especialment versat en la matèria, que aquesta ordre té greus mancances que afecten a la seva legalitat.

Anar a l'inici