El Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB) de la Conselleria de Salut i Consum de la CAIB ha fet un catàleg de programes de prevenció de drogodependències i addiccions que serà molt útil per les famílies que vulguin tant informació general com més específica sobre aquest tema. El catàleg agrupa aquelles institucions que ofereixen activitats (tallers, xerrades…) i informació a les 4 illes.

És una llàstima que el catàleg està encara en fase de construcció, pel que fa a documentació, guies, estudis, programes i altres materials de difusió. Esperam que no quedi en una d’aquelles perennes “en construcció”. Tal vegada les aportacions dels mateixos destinataris (famílies, escoles, joves…) contribueixi a alimentar aquest recurs.

De qualsevol manera, sempre és un recurs molt útil. En podreu veure més informació a

http://infodrogues.caib.es/catalegprevencio/inicio.html