La premsa d’avui es fa resò d’un programa informàtic que ha posat en marxa la Conselleria d’Educació, a través del Institut i èxit escolar que ajudarà al professorat a detectar i permetrà l’anàlisis dels casos d’assetjament escolar dels centres educatius de les illes.

Començant per un bon diagnòstic, es poden tractar correctament les malalties. I l’institut està fent una tasca important en aquest sentit. La formació d’alumnes mediadors que siguin capaços d’intervenir en casos de conflictes entre els propis companys, ajudant a que siguin ells mateixos els que puguin resoldre els problemes és una iniciativa molt bona que ja ha tengut bons fruits arreu de Catalunya, on ja fa estona que s’ha estés aquesta formació. Però, i les famílies? Tal com resa la notícia http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2010/02/04/agresivo-clase/542635.html l’Institut per la Convivència treballarà per què les famílies puguin detectar si els seus fills pateixen assetjament o no. Això és molt necessari, ja que, sabem què és, com es manifesta, quines formes presenta l’assetjament? ho sabem detectar?

Però tal vegada fora també bò pensar en la prevenció, i sobre tot, en que les actuacions de violència entre iguals és en moltes famílies que en té l’origen. La principal prevenció comença en les mateixes famílies, ensenyant valors i donant eines als seus fills per que puguin relacionar-se d’una forma armoniosa amb els seus iguals, amb els del sexe distint, amb els més menuts, amb els més grans, amb l’autoritat… Pensam que també els pares i mares sovint necessitam aquestes eines per poder gestionar les nostres pròpies relacions -amb la parella, amb els fills, amb els companys de feina- i per poder-les ensenyar als nostres propis fills.