Escola de família de Santanyí i Cala d'Or curs 2009-2010

Escola de família de Santanyí i Cala d'Or curs 2009-2010


Sempre hem dit que la formació dels pares i mares és un factor molt important. La posada en marxa d’escoles de família o de pares és un dels grans objectius de COAPA. Perquè sabem que els seus beneficis no estan tant en els coneixement que puguin rebre els pares sobre temes del més diversos, sempre relatius a la seva relació amb els fills, els perills i riscos, problemàtica, etc., sinó també pel que representa una escola de pares.
I què representa realment?

– Un espai de trobada en el que pares i mares poden compartir inquietuts, problemàtiques, experiències.
– Un espai de capacitació per fer front a les múltiples situacions que ens trobam les famílies en les distintes etapes de desenvolupament dels nostres infants.
– un espai per poder adquirir competències que mos poden ser útils tant a l’interior de ca nostra com al treball o a qualsevol àmbit social: a relacionar-mos, a escoltar, a compartir…
– una oportunitat per aprendre a organitzar i gestionar activitats de forma col.lectiva, amb el que això suposa: treball en equip, coordinació, implicació…
Això ho saben bé les famílies de Santanyí i Cala d’Or, que el passat cap de setmana clausuraren una nova edició de l’escola de família, que du organitzant-se des del curs 2006-2007.

En aquest cas, la iniciativa ha vengut de part del Consistori, i concretament dels serveis socials, però en molts d’altres casos de les illes, la iniciativa vé de part de les mateixes apimas. L’organització i gestió d’una escola de família a través de vàries apimas que treballen en xarxa permet optimitzar esforços, congregar més gent, distribuir millor la feina….
Vos animam, des de qui, a que monteu les vostres pròpies escoles de família, bé individualment o en xarxa, amb altres apimas, amb la col.laboració dels consistoris, de les escoles, dels mateixos alumnes…No calen grans esforços, tan sols iniciativa, empenta i ganes de millorar!