Les anades i vingudes legislatives dels diferents Governs dels darrers 30 anys, tant estatals com balears, la manca d’inversió i planificació i els canvis econòmics i socials profunds que ha sofert la nostra societat, han duit al nostre Sistema Educatiu a una situació precària, amb un resultats acadèmics que ens situen a la cua dels països del nostre entorn.

Davant les propostes de Pacte Social i Polític per l’Educació que en els darrers temps han sorgit, tant des del Ministeri d’Educació de l’Estat Espanyol i la Conselleria d’Educació de les Illes Balears, com de les diferents entitats de la Comunitat Educativa, les confederacions d’associacions de pares i mares d’alumnes (CEAPA a l’estat i COAPA  a les Illes Balears, entre d’altres) s’han preocupat per expressar quines són les bases necessàries per a que el Sistema Educatiu resolgui els problemes que té plantejats.

A l’hora, han lamentat que les iniciatives per aquest Pacte per l’Educació hagi començat per un acord polític i no amb un acord amb les organitzacions educatives i socials, que hauria d’haver estat la primera passa per consensuar tant un diagnòstic real de la situació de l’educació com les línies d’actuació necessàries.

I és que les propostes que plantegen els diferents partits són tan distintes que arribar a un consens serà complicat. La premsa d’avui es fa ressò de la diversitat d’opinions respecte a l’ampliació/reducció del Batxillerat i la secundària.

El que proposen tant COAPA com la confederació estatal, més enllà d’un consens en les línies polítiques i estratègiques, és el de conscienciar a tota la societat de la seva responsabilitat en l’educació i evitar missatges contradictoris que sols són un entrebanc en la ja complicada tasca de l’educació dels infants i joves.

Si voleu llegir quines són les propostes de COAPA, clicau aqui: BASES COAPA PACTE EDUCACIÓ