COAPA Balears

COAPA Balears

(13 comentaris, 275 entrades)

Aquest usuari no ha compartit cap informació de perfil

Entrades de COAPA Balears

Procés d’escolarització curs 2015-2016

El procés d’escolarització a les Illes Balears per al curs 2015-2016 s’ha iniciat dia 13 d’abril.

 

Teniu més informació a l’article de FAPA Mallorca.

El CEIB demana l’ajornament de l’aplicació de la LOMCE a ESO i Batxillerat

CEIBEl Consell Escolar de les Illes Balears, en sessió plenària de dia 1 d’abril, ha rebutjat els informes del president i la vicepresidenta sobre els Decrets i Ordres que estableixen i despleguen els currículum d’ESO i Batxillerat que la Conselleria vol implantar pel proper curs.

Distints consellers han presentat informes alternatius que han estat aprovats en els què argumenten i exigeixen l’ajornament de l’aplicació d’aquests currículums el proper curs, ja que no hi ha hagut temps abastament per un estudi adequat i suficient i per les conseqüències sobre les comunitats educatives (alumnes, docents i centres en general) que podrien provocar un caos organitzatiu.

Així doncs, més enllà d’interpretacions ideològiques, els 17 consellers escolars que han donat suport a l’ajornament dels currículum han valorat de forma responsable que el temps i les formes d’aquesta conselleria no eren els necessaris.

Els 17 vots responen en la immensa majoria a totes les entitats que dins el CEIB representen a membres directes de la comunitat educativa que són els que saben de la realitat dels centres. Han votat doncs en coherència i responsabilitat cap a l’educació dels alumnes: UIB, STEI, FE-CCOO, FETE-UGT, COOPERATIVES D’ENSENYAMENT, ANPE, USO, COL·LEGI DE DOCTORS I LLICENCIATS, CONSELL INSULAR DE FORMENTERA, ESCOLA CATÒLICA, CONFAECIB i COAPA BALEARS.

Són poques les ocasions en què el Consell Escolar de les Illes pren vertader valor i exerceix la seva tasca representativa de la comunitat educativa de les Illes.

 

Deures. Inútils?

Aquesta és una interessant reflexió d’un professor de secundària sobre la utilitat dels deures.

Font: http://www.blogcanaleducacion.es

Deberes

 

Limitació de la participació efectiva de les famílies

Com ja hem comunicat en multitud d’ocasions a l’administració pública, local i autonòmica, totes les persones que participam al moviment de pares i mares d’alumnes som voluntàries. Per aquest motiu, hi dedicam el temps que ens deixen les nostres obligacions laborals i familiars.

Lamentablement i des de sempre, Conselleries i Ajuntaments tenen el costum de convocar totes les reunions i activitats de caire representatiu en horari laboral i les famílies no sempre podem deixar les nostres obligacions per participar.

Aquesta setmana s’han produït tres cassos que il·lustren perfectament aquesta situació:

– la convocatòria del Consell Escolar Municipal de Palma dijous 19, a les 13 h. on tenim tres representants.

– la convocatòria de la Comissió de Menjadors Escolars divendres a les 12h, on un representant de les famílies hi participa en l’anàlisi de les dades.

– les Jornades de Famílies i Escola del Consell Escolar de les Illes, avui divendres tot el matí, on a més des del CEIB no es va acceptar cap esmena sobre l’horari de celebració i d’alguna forma es trobaran una jornada centrada en la participació de les famílies però sense la participació de les Federacions associades a COAPA, amb més de 260 APIMA associades a les illes.

Per a nosaltres, és evident que l’administració no creu en la nostra participació potser perquè la nostra veu està, únicament, al servei dels nostres fills i filles i si cal criticar qualsevol qüestió ho feim amb la contundència oportuna.

Per tot això denunciam la limitació de la nostra PARTICIPACIÓ EFECTIVA i demanam a la ADMINISTRACIÓ un canvi d’actitud que passaria per convocar reunions i activitats en general en un horari que faci possible l’assistència de les famílies. Preferentment els horabaixes a partir de les 17h.

On són les ajudes a les Federacions de Pares?

COAPA BALEARS RECLAMA A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ LA DESTINACIÓ DELS FONS DEL MEC PER A FEDERACIONS D’ASSOCIACIONS DE PARES I MARES

La Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA) que representa, a través de les FAPA de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, a més de 270 associacions de pares i mares d’alumnes de les Illes Balears, reclama a la Conselleria d’Educació saber a què ha destinat els doblers que el Ministeri d’Educació ha distribuït entre les Comunitats Autònomes per el sosteniment de les federacions i confederacions de mares i pares d’alumnes.

Ens hem assabentat per la Confederació Estatal d’Associacions de Pares d’Alumnes (CEAPA) que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports ha seguit distribuint, entre les distintes Comunitats Autònomes, unes quantitats de doblers procedents dels Fons de Cooperació Territorial, amb la finalitat de col·laborar en el sosteniment econòmic de les federacions i confederacions del moviment associatiu de mares i pares, per fer efectiu el dret de participació recollit en l’article 27, punt 5 de la Constitució Espanyola.

Des de la darrera convocatòria d’ajudes a les Federacions de Pares i Mares d’Alumnes que es va publicar el mes de novembre de 2010, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats no ha tornat a fer cap altres convocatòria d’ajudes a les APIMA ni a les Federacions.

Per aquest motiu reclamam informació a la Conselleria d’Educació sobre aquests fons, quines quantitats ha rebut els darrers 5 anys del Ministeri d’Educació per aquest concepte i a què els ha destinat.

Seria molt greu que aquests doblers finalistes destinats a les Federacions que donen suport a les APIMA amb assessorament, representació i formació s’haguessin deixat perdre per part d’aquesta Conselleria. O molt més greu encara, que s’haguessin destinat a altres coses que no correspondrien donat que són doblers finalistes.

L’Audiència de Palma desestima la querella contra Bauzá, Camps i Estarellas

fapma-menorcaL’Audiència de Palma desestima la querella contra Bauzá, Camps i Estarellas – Valoració de la FAPMA Menorca

L’Audiència Provincial de Palma ha desestimat definitivament la querella presentada per la Federació d’Associacions de Pares i Mares de Menorca (FAPMA) contra el president del Govern, José Ramón Bauzá, la consellera d’Educació, Joana Maria Camps, i el secretari autonòmic d’Educació, Guillem Estarellas. El tribunal resol que les actuacions administratives denunciades per la via penal no són constitutives dels delictes de prevaricació, impediment de l’exercici dels drets cívics i desobediència.

El passat mes de juliol, el jutjat d’instrucció va desestimar en primera instància la querella. En aquella ocasió, la FAPMA va presentar un recurs d’apel•lació davant de l’Audiència, perquè la interlocutòria del jutge d’instrucció ni tan sols entrava en el fons dels assumptes plantejats. En aquesta ocasió l’Audiència ha argumentat millor la seva decisió, però de forma totalment discutible.

Lògicament, la resolució judicial és molt decebedora i és una molt mala notícia per la bona salut democràtica de la societat, ja que posa en dubte una de les garanties del sistema, com és la divisió de poders. Qualsevol espectador neutral veu totalment pervers que un govern pugui imposar via decret-llei el que establia un decret que la justícia acaba de deixar en suspens, com va succeir en el cas que ens ocupa. És una vulneració flagrant del principi constitucional conforme el qual tots esteim obligats al compliment de les resolucions de la justícia.

Com ha passat en altres ocasions, en aquest cas els jutges no han trobat cap norma que impedeixi que açò es pugui fer. Els sindicats van intentar impugnar-ho per la via administrativa. La FAPMA ho ha intentat per la via penal. Hi ha presentat, a més, un recurs d’inconstitucionalitat contra el decret-llei. No hi ha dubte que la societat organitzada havia d’intentar de totes les maneres posar en evidència aquesta maniobra i intentar un posicionament judicial que impedís que açò es tornés a repetir. Malauradament, de moment no ha estat possible aconseguir-ho.

La lectura positiva és que s’ha posat en evidència aquesta falla del sistema. Si fins ara no s’havia evidenciat és simplement perquè a cap govern se li havia acudit desobeir les resolucions judicials amb aquesta maniobra. Ara que Bauzá s’hi ha atrevit, fora bo que els partits de l’oposició en prenguessin nota i, en la propera legislatura, s’impulsin els canvis legislatius necessaris per impedir que torni a succeir.

La segona nota positiva és que la presentació de la querella va contribuir al clima d’indignació popular per les formes autoritàries del Govern Bauzà. És molt probable que, sense aquest clima, no s’hagués produït la contundent desautorització que el sistema del Tractament Integral de Llengües (TIL) va rebre per part del Tribunal Superior de Justícia i que fa que avui el TIL sigui un malson afortunadament superat.

La Conselleria suspén en matemàtiques

Confonen hores laborals dels docents i hores lectives

Una vegada més la Conselleria d’Educació demostra la seva manca de criteri a més de demostrar els pocs
coneixements matemàtics i de la normativa que ella mateix publica respecte de l’horari laboral, de
permanència i lectiu dels docents als centres de les Illes Balears. Demostra no tenir cap respecte cap els
drets de l’alumnat a estar atesos correctament durant l’horari lectiu i l’horari escolar als centres educatius.
Dret que és compatible amb els drets sindicals dels docents si hi ha voluntat de compatibilitzar-ho.
Com desgraciadament ja estam acostumades les famílies de les Illes Balears, la Consellera Riera confon
l’horari laboral dels docents, l’horari escolar de l’alumnat i l’horari lectiu dels centres educatius. Si ho
tengués clar i amb uns mínims coneixements de matemàtiques, veuria que no són dos drets
incompatibles.

Lamentablement, la Consellera d’Educació, a més de suspendre les activitats lectives a les 13h el proper
dia 4 de desembre, també suspendria les matemàtiques de Primària. Per què ho tengui clar li explicarem a
nivell de primària ja que ens fa tenir dubtes del seu nivell i del dels seus assessors en matèria educativa.
Segons les Instruccions per el Curs 2014-2015 publicades per aquesta Conselleria tant per a Educació
Infantil i Primària com per Educació Secundària, l’horari laboral dels docents és de 37,5 hores
setmanals distribuïdes segons les necessitats dels centres educatius.

A Educació Infantil i Primària l’horari de permanència dels docents és de 30 hores setmanals. Mentre
que l’horari lectiu es de 25 hores setmanals i 5 de complementàries. Per altre part, les Instruccions diuen
que “Les 7,5 hores restants, fins a completar l’horari laboral, s’han de dedicar a activitats relacionades
amb la docència i la formació permanent, que no s’han de fer necessàriament al centre.”No vol dir
necessàriament que no puguin anar al centre a votar durant aquestes hores.

Igualment a Secundària, l’horari de permanència al centre educatiu dels docents és de 30 hores de
permanència repartides en 26 hores lectives i complementàries i 4 de reunions d’equip docent. Igualment,
les Instruccions diuen que “Les 7,5 hores restants, fins a completar l’horari laboral, s’han de dedicar a
activitats relacionades amb la docència i la formació permanent, que no s’han de fer necessàriament al
centre.” No vol dir necessàriament que no puguin anar al centre a votar durant aquestes hores.

En resum, perquè s’entengui bé, farem un esquema amb les hores i les sumes i restes per si de cas no va
anar a classe el dia que s’explicava l’horari laboral:

Centres d’Educació Infantil i Primària
Horari laboral dels docents: 37,5 hores setmanals
Horari lectiu dels docents: 25 hores setmanals
Hores disponibles per votar sense suspendre activitats lectives: 12,5 hores setmanals

Centres d’Educació Secundària
Horari laboral dels docents: 37,5 hores setmanals
Horari lectiu dels docents: 26 hores setmanals
Hores disponibles per votar sense suspendre activitats lectives: 11,5 hores setmanals.

Eleccions sindicals 2014 – Comunicat

LA CONSELLERIA SUSPÈN HORARI LECTIU PER LES ELECCIONS SINDICALS

coapaLa Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA) i les Federacions de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera volen expressar la seva indignació davant la descoordinació i desorganització de la Conselleria d’Educació respecte la convocatòria de les eleccions sindicals.

Una vegada més, com ja vàrem denunciar el 2010 , els més de 150.000 alumnes es veuen perjudicats en el seu interès de ser atesos com correspon en els centres educatius dins l’horari lectiu per la desorganització de la Conselleria, traslladant a les famílies un problema que ha de ser resolt des de l’Administració Educativa.

En Resolució de la Consellera d’Educació de dia 4 de novembre, publicada al BOIB de dia 15 de novembre, la Conselleria suspèn les activitats lectives i el treball dels funcionaris docents entre les 13h i les 18h sense establir mesures d’atenció als alumnes que no afectin a les famílies. A la mateixa resolució, deixa en mans dels centres la suspensió dels serveis complementaris. No podem acceptar que l’exercici d’un dret, totalment respectable, com és el sindicals, perjudiqui el dret a l’educació i a l’atenció adequada dels alumnes als centres educatius.

Per tots aquests motius, reclamam que s’estableixin mesures per que no es perjudiqui als alumnes i a les seves famílies i que puguin seguir essent atesos als centres educatius amb les mínimes garanties de seguretat i atenció. No es pot responsabilitzar als pares i mares de solucionar una situació que no ha estat provocada per ells i que altera el desenvolupament normal de les seves activitats laborals i familiars.

Des de la Confederació presentarem un Recurs de Reposició a la Conselleria exigint una solució a aquesta situació i convidem a les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes a fer el mateix. Al mateix temps, convidem a les APIMAS a reclamar que no es suspenguin els serveis complementaris dels seus centres. No es pot carregar aquesta responsabilitat de decisió als equips directius quan aquests serveis complementaris són decidits en Consell Escolar i, per tant, la seva suspensió també hauria de ser decisió del Consell Escolar del centre. El cost de solucionar aquesta situació tampoc poc recaure sobre les famílies ni les APIMAS. Reclamem una solució des de la Conselleria d’Educació.

 

 

 

17 de novembre. Dia Internacional dels Estudiants

Avui és el Dia Internacional dels Estudiants que commemora diferents successos on la participació dels estudiants defensant les llibertats en diferents moments de la història els va suposar repressió amb violència.

CEAPA, juntament amb CANAE i FAEST, han fet un comunicat per commemorar aquest dia i confirmar que la lluita dels estudiants i les famílies per una educació de qualitat i equitativa és més necessària que mai.

Aquí teniu el comunicat conjunt.

Dia Internacional Estudiants

Inactivitat del Consell Escolar de les Illes -CEIB-

CEIBCOAPA Balears, en representació de les 260 APIMA confederades a través de les Federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca volem denunciar la inactivitat del Consell Escolar de les Illes Balears, “l’organisme superior de consulta i participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari” (art. 4 de la Llei 112/2001, de 7 de setembre, Llei dels consells escolars de les Illes)

COAPA Balears ha enviat al President del Consell Escolar, amb còpia per a la Consellera, Sra. Núria Riera, una carta per transmetre la nostra preocupació per aquesta situació. Des de dia 26 de juny, al curs passat, no s’ha reunit el Plenari del CEIB i han esdevinguts fets de gran importància a la nostra comunitat en l’àmbit educatiu, com ara la suspensió de l’ordre del TIL o la destitució de la Consellera d’Educació i a més són molts els problemes que encara avui afecten de forma urgent a l’Educació Pública de les Illes.

Algú podria pensar que es vol silenciar la veu dels representants de la comunitat educativa a nivell institucional. Volem recordar que, a més de la pròpia administració, el CEIB està format per representants dels docents, de les famílies i acadèmics com els representants de la UIB o dels col·legis professionals.

A L’ATENCIÓ DEL PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES.

Atès l’inici de curs, una vegada més convuls, atesos els canvis esdevinguts a la Conselleria d’Educació i l’obligada renovació del 50% dels membres del Consell Escolar de les Illes, us comunicam la nostra profunda preocupació per la inactivitat d’aquest òrgan i d’acord amb les competències que ens són pròpies INSTAM A LA PRESIDÈNCIA a impulsar les actuacions necessàries per reactivar la feina immediatament.

Igualment, instam a la presidència a convocar una reunió del Ple, a la qual consideram molt necessària la presència de la nova Consellera amb la finalitat de que es presenti i de transmetre-li personalment la preocupació que ja hem manifestada en moltes ocasions sobre la actitud prepotent i absoluta en què s’ha conduït els darrers anys el CEIB.

Palma, 3 de novembre de 2014

Els consellers de COAPA Balears

Feed RSS de COAPA Balears
Anar a l'inici