admin

admin

(1 comentaris, 7 entrades)

Aquest usuari no ha compartit cap informació de perfil

Entrades de admin

ILLES PER UN PACTE – PREMI RAMON LLULL 2017

El passat 28 de febrer, tots els que de valent hem dedicat energies per tal d’aconseguir un pacte educatiu, vàrem rebre l’honor de que el Govern Balear atorgàs la Plataforma Illes per un Pacte amb el Premi Ramon Llull del 2017 en l’àmbit de l’ensenyament.

Les federacions d’associacions de pares i mares de totes les illes, agrupades a COAPA Balears, formam part d’aquesta Plataforma i hem tingut una implicació important a la recerca del consens amb els companys i companyes d’altres entitats i d’altres illes. Per això ens sentim un poc nostre aquest guardó, tant a títol personal com pel que fa a les APIMA que en formam part i que som part de les comunitats educatives que toquen la realitat dia rere dia.

Rebem aquest guardó amb agraïment i alegria perquè recompensa una llarga trajectòria de feina voluntària, de cooperació, d’hores i hores de diàleg per aconseguir el consens amb l’únic objectiu de posar les bases per la millora del nostre sistema educatiu. Feina que hem fet sempre pensant en el futur dels nostres fiets i fietes, interès principal que ens ha permès centrar-nos en els punts en comú i no en línies vermelles.

Esperem que aquest guardó sigui l’avançament del premi que serà aconseguir entre tots que el pacte educatiu sigui una realitat.

Més informació:

 

COAPA BALEARS ES PERSONARÀ A LA QUERELLA CONTRA BAUZÁ

La passada setmana es reuniren les Juntes Directives de les Federacions de Pares i Mares d’Alumnes de Mallorca, Eivissa i Formentera. Les tres federacions varen aprovar donar suport a la personació com acusació particular de la Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA), de la que formen part, en la querella criminal contra Bauzá, Camps i Estarellas interposada el passat dia 4 d’abril
als jutjats d’instrucció de Palma per FAPMA Menorca, també membre de COAPA.

coapa-federacions

Aquesta querella es fonamenta en l’actuació del Govern i de la Conselleria d’Educació per la imposició dels projectes de TIL als centres educatius i les posteriors actuacions descartant els recursos de famílies, docents i directius contra aquesta imposició. I l’obertura d’expedients disciplinaris a alguns directors per posar en relleu aquesta imposició contra la legislació.

També per l’adopció, el passat 6 de setembre de 2013, del Decret-Llei del TIL, hores després que la Sala del Contenciós-administratiu del TSJIB deixés sense efecte el Decret del TIL.

Totes aquestes actuacions serien presumptament constitutives de diversos delictes d’impediment d’exercici de drets cívics, de prevaricació i desobediència.

La querella es finançarà amb les aportacions de ciutadans en la recollida de fons que se va iniciar el passat dilluns dia 7 d’abril a www.totsuma.cat/querellabauza. La recollida de fons està ja en la recta final i apunt d’aconseguir l’objectiu marcat. Des de COAPA volem demanar als ciutadans conscienciats i indignats per la manera d’actuar del Govern de José Ramón Bauzá i de la Conselleria d’Educació una darrera empenta per aconseguir els fons necessaris per tirar endavant la querella presentada.

JORNADES “PARTICIPACIÓ DE FAMÍLIES” DEL CEIB EN DIA LABORABLE?

coapaCOMUNICAT DE PREMSA

COAPA SORPRESA PER LA CONVOCATÒRIA DE JORNADES SOBRE PARTICIPACIÓ DE FAMÍLIES DEL CEIB EN DIA LABORABLE

La Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA), que representa, a través de les FAPA de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, a més de 270 associacions de pares i mares d’alumnes, expressa la seva sorpresa per la convocatòria d’unes Jornades del Consell Escolar de les Illes Balears sobre “Educació, Família i Participació” en dia laborable.

Ja fa temps que reclamam que les activitats educatives en les què se suposa que han de participar les famílies es realitzin en horari no laboral per a la majoria de famílies que tenim la “costum” de treballar. Ja són massa les vegades que s’organitzen activitats a les que suposadament hi han de participar les famílies en dies laborables. La immensa majoria de pares i mares tenen jornades laborals de dilluns a divendres en horari de matí i horabaixa.

Els representants al CEIB de COAPA Balears ja fa anys que reclamen que la convocatòria de reunions del Consell Escolar de les Illes Balears, tant de les comissions com dels Plens es facin en dia no laborable. I amb més motiu encara unes jornades que tenen per títol “Educació, Família i Participació. Aquesta és la concepció que els actuals dirigents del sistema educatiu balear tenen de la participació de les famílies. Lamentablement, aquesta reclamació és històrica i desatesa per totes les administracions educatives que hem tengut fins al moment.

Per altre part, crida molt l’atenció que en unes jornades amb aquest títol, no es parli de la participació de les famílies en el sistema educatiu i es limitin a titular les ponències sobre l’evolució legislativa de l’educació i no, en particular, de la vehiculització de la participació de les famílies en l’educació reconeguda a l’article 27.7 de la Constitució Espanyola.

Sobre tot en uns moments en que han aprovat la llei més restrictiva de la participació democràtica de les famílies en el sistema educatiu des de l’inici de la democràcia. Recordem que la LOMCE converteix els Consells Escolars en òrgans purament consultius i converteix l’elecció dels directors a la pràctica en una designació digital pel responsable polític de torn reduint la participació de la comunitat educativa dels centres en purament testimonial.

No obstant això, consideram d’interès les ponències de TDAH que es fan l’horabaixa de divendres, en un horari en que és més fàcil que els pares i mares interessats hi puguin assistir.

JORNADES CEIB “EDUCACIÓ, FAMILIA I PARTICIPACIÓ”

ceibEl Consell Escolar de les Illes Balears, a final de 2012 i principi de 2013, ha discutit i aprovat en el si del ple la realització d’una jornada polivalent, amb la finalitat d’aprofundir dins l’àmbit de les relacions escola – família i participació.

Es necessària la participació de tota la comunitat educativa perquè el sistema educatiu sigui eficaç. La relació família – escola ha de ser un eix principal dins l’estructura del sistema educatiu. Aquesta relació ha de ser directa, fluida, continua i permanent.

Aquest fet permetrà el desenvolupament d’hàbits i de relacions entre els diferents estaments que conformen la comunitat educativa i per tant potenciarà el procés formatiu dels alumnes. Des del CEIB amb aquestes jornades es vol donar una passa més dins aquesta relació entre tots els membres que conformen aquesta comunitat educativa.

Ponències:

 • Evolució del sistema educatiu de la LOGSE a la LOMCE. Fernando del Pozo, Vicepresident del Consejo Escolar de Galicia
 • Actual sistema educatiu de la LOE a la LOMCE. Marino Herranz, President del Consejo Escolar de Castilla y León
 • TDAH: Conceptualització i intervencions a realitzar. Cristina Trias, Professora de la UIB
 • TDAH: Pautes i estratègies específiques. Cristina Trias, Professora de la UIB

Lloc i dates:

Mallorca: 7 febrer 2014. Lloc: Sala d’Actes CEP Palma
Menorca: 21 febrer 2014. Lloc: pendent de confirmar
Eivissa: 7 març 2014. Lloc: pendent de confirmar

El termini d’inscripció finalitza:

Mallorca: 30 gener 2014
Menorca: 13 febrer 2014
Eivissa: 27 febrer 2014

Preu: gratuit

Destinataris: La jornada va dirigida als distints membres de la comunitat educativa (famílies, professors, equips directius, professionals del món educatiu, personal no docent…)

Més informacióceib.caib.es/jornades.html  |  Tríptic de les jornades pdf

REUNIÓ DE COAPA AMB LA CONSELLERA D’EDUCACIÓ

COAPA proposa ajornar un any l’aplicació del TIL per consensuar-ne els aspectes més polèmics però la Consellera manté el seu posicionament

Les federacions de pares i mares proposen a la Conselleria d’Educació endarrerir un any la posada en marxa del Decret de Tractament Integrat de Llengües per consensuar amb les comunitats educatives durant el proper curs la seva aplicació.

Ahir, dimarts 16 de juliol, els representants de les federacions de pares i mares de Balears es van reunir amb la Consellera d’Educació, Sra. Joana Maria Camps, a la seu de la Conselleria. Per part dels pares mares hi van assistir en Jaume Ribas (president de COAPA), Vicenç Rodrigo (president de FAPA Mallorca) i Josep Castells (president de FAPMA Menorca). La Consellera va estar acompanyada pel Secretari autonòmic d’Educació, Sr. Guillem Estarelles.

Els representants de pares i mares varen fer èmfasi en dos aspectes:

 • Pagament de les quantitats pendents de liquidar a les famílies. Efectes de la reducció del suport a les famílies més necessitades.
 • Manca de consens en el desplegament de les principals polítiques de la Conselleria i la problemàtica que això comporta.

Respecte al primer aspecte, es van posar en relleu els efectes absurds i perversos de la mala gestió de les partides dedicades a donar suport a les famílies. Per exemple, actualment es convocaran els ajuts de menjador pel curs 2012-13 al mes de juliol, quan ja s’ha acabat el curs. Lògicament, les famílies que més necessiten el servei de menjador no han pogut gaudir-ne, perquè no podien avançar el pagament sense saber si ni tan sols es convocarien les ajudes. En canvi, els que sí han tingut recursos per pagar aquest servei, ara podran beneficiar-se d’un ajut del Govern. L’efecte pervers de la mala gestió és evident i es repeteix per segon any consecutiu.

La conselleria va al·legar que l’anterior Govern ho va gestionar pitjor, explicació que òbviament no va ser satisfactòria pels representants dels pares i mares. Des de l’administració es varen comprometre en millorar-ne la gestió pels propers cursos avançant, si cal, les dates de convocatòria.

Respecte a la manca de diàleg que està marcant la legislatura, l’entrevista es va centrar a l’aprovació i desplegament del Decret TIL, que ha aconseguit el rebuig la gran majoria de la comunitat educativa i científica. La Consellera va afirmar que no hi havien raons objectives per saber que l’aplicació del Decret hagués de ser tant nefast per l’organització dels centres. En resposta, se li va replicar que si el 90% dels directors de centres ho diuen, si els experts en pedagogia ho diuen, no podem pensar que és només perquè van en contra del Govern per sistema.

Els representants dels pares/mares varen fer la següent proposta: atès que tots estam a favor del trilingüisme i que és unànime el rebuig al mètode que es vol imposar, es va proposar a la conselleria ajornar només un any la posada en marxa del Decret, per donar temps a constituir una mesa de negociació amb tota la comunitat educativa, per tal d’assolir un pacte real entre tots els sectors.

Respecte a aquesta proposta, COAPA/FAPMA/FAPA Mallorca va manifestar clarament que: “Als pares i mares només ens mou l’interès per l’educació dels nostres fills/es, lluny de partidismes i per això creiem que ajornar un any l’aplicació del TIL i obrir un espai de diàleg és una proposta sensata i constructiva, i estam donant l’oportunitat de demostrar que realment hi ha voluntat de consens.”

La consellera va recollir els arguments esgrimits per les federacions, alguns d’ells amb veritable sorpresa perquè desconeixia de la seva existència. Malgrat això la seva resposta va ser immediata per dir que mantindran la seva postura, radicalitzant la seva postura de forma inassumible.

Jaume Ribas

President de COAPA (FAPA Mallorca, FAPMA Menorca, FAPA Eivissa, FAPA Formentera)

RECLAMAM SOLUCIONS AL CONSUM D’ALCOHOL DELS MENORS

LES CONFEDERACIONS DE PARES I MARES D’ALUMNES

RECLAMAM SOLUCIONS AL CONSUM D’ALCOHOL DELS MENORS

Les confederacions de pares i mares d’alumnes de les Illes Balears (FAPA Mallorca-COAPA Balears, FAIB-CONCAPA i CONFAECIB) som conscients del problema del consum d’alcohol dels menors. Hi treballam activament, tant en les nostres activitats directes com amb iniciatives com laPlataforma per un Oci Nocturn de Qualitat, coordinada per la Conselleria de Salut (DG Salut Pública).

Com a Plataforma FERYA, hem redactat un MANIFEST demanant la implicació de tots els agents socials, sobre tot de les Administracions, en la solució del problema del consum d’alcohol dels menors. Amb ell volem fer visible un problema que aquest estiu està present a moltes de les festes populars i reclamar solucions a tots els que d’alguna manera en formam part.

Plataforma FERYA

MANIFEST PLATAFORMA FERYA – JUNY 2013

Durant els darrers anys estem veient com s’instaura entre molts joves una cultura de l’oci basada, quasi exclusivament, en el consum d’alcohol amb tots el problemes que això comporta, de salut, seguretat i desenvolupament de la personalitat adulta.

Els experts adverteixen que el cervell no madura del tot fins assolits els 20 anys, el que fa que el consum d’alcohol en els joves sigui especialment perillós. Per això moltes legislacions europees adopten com a edat mínima legal els 18 anys; malgrat això, a les Illes Balears la mitjana d’edat d’inici en el consum d’alcohol es situa en els 13,7 anys, un 75% dels menors entre 14-18 anys consumeix alcohol i un 35% acostuma a emborratxar-se.

[LES RESPONSABILITATS] 

Els pares i mares som els primers responsables de la salut i l’educació dels nostres fills i no podem ignorar aquesta responsabilitat. Alhora, els estudis confirmen que l’educació i supervisió que es dispensa a casa no és suficient per a una prevenció eficaç. La influència de l’entorn social, de la publicitat i de les normes formals i informals destaquen com a elements decisius a l’hora de definir la conducta dels joves.

[QUI SOM] 

La Plataforma FERYA, Familias en Red Y Activas, som un grup de representants d’associacions de pares i mares, constituït en diverses comunitats autònomes, que hem decidit treballar per trobar solucions a les situacions de risc amb què es troben els nostres fills, o amb les què toparan en un parell d’anys.

[HI HA SOLUCIONS?] 

Les dades ens mostren que, tot i la legislació vigent, els menors consumeixen amb assiduïtat en els locals recreatius i als carrers i places. A les festes populars, són habituals els  botellons com a activitat paral·lela d’oci, que a més desvirtuen el sentit i la tipologia de les festes populars, normalitzen i obren aquest model d’oci als menors que participen d’aquestes celebracions.

Com a pares i mares responsables hem de posar fre a aquesta tendència. Amb un treball en xarxa amb totes aquelles organitzacions on hi ha pares i mares serem més eficaços a l’hora d’ incidir en l’entorn social i de treballar estratègies educatives per prevenir que els nostres fills adoptin estils d’oci no saludables.

[QUÈ DEMANAM, QUÈ RECLAMAM] 

Per tot això, amb aquest manifest:

 • demanam que tota la societat col·labori en la creació d’espais d’oci sense dispensació d’alcohol als menors d’edat,
 • reclamam a les administracions i als polítics que treballin per la consecució d’aquest objectiu,
 • demanam el compromís de la indústria de l’oci per aconseguir que no es dispensi alcohol als menors,
 • reclamam a les administracions i als polítics que exigeixin un estricte compliment de la llei en aquest sentit,
 • demanam a la resta d’entitats socials (associacions de veïnats, de joves, culturals…) que donin suport a aquesta iniciativa i treballin en xarxa amb les associacions de pares.

De forma més concreta e immediata, respecte a les festes populars i patronals que s’acosten:

 • demanam a les organitzacions veïnals i de festes el compromís d’impedir el consum d’alcohol dels menors fent explícit aquest compromís en les seves activitats,
 • reclamam als responsables municipals el compromís d’impedir el consum d’alcohol dels menors exigint un estricte compliment de la llei, i que s’adoptin mesures per eliminar aquelles activitats que constitueixen una influència negativa per a la salut dels nostres menors.

FERYA_LOGOS

 

Llei de Símbols, anticonstitucional

Aquest curs ha estat clarament marcat per les reformes educatives: la LOMCE i el Decret de Tractament Integrat de Llengues (TIL).

Però no podem oblidar que segueixen el seu curs dos avantprojectes de llei autonòmics, que també poden significar una agressió important al nostre sistema educatiu:

El Consell Consultiu ha emès el seu dictamen jurídic sobre l’avantprojecte de llei sobre l’ús dels símbols institucionals, que diu textualment que “es considera que l’apartat 3 de l’article 4 de l’Avantprojecte no s’ajusta a dret perquè atempta contra la llibertat d’expressió, protegida per l’article 20 de la Constitució espanyola“.

Es proposa una redacció alternativa que “suavitza” aquesta inconstitucionalitat, per aconseguir un dictamen favorable.

Així i tot hi ha un vot particular de 5 membres que “discrepa perquè considera que el Dictamen hauria de ser totalment desfavorable a l’Avantprojecte de llei“, tot i la modificació de l’aticle 4.

Ens demanam si es pot acceptar una llei que es redacta seguint preceptes que atempten contra drets protegits per la Constitució. Consideram que queda completament invalidada una norma que està inspirada en aquests ideals.

Podeu llegir la nota explicativa del Consell Consultiu i llegir el dictamen del Consell Consultiu complet .

Feed RSS de admin
Anar a l'inici