El passat 8 de juny es va celebrar l’assemblea anual de la Confederació al CEIP Sa Indioteria de Palma, a dita assemblea assistiren gairebé tots els membres de la junta directiva i pares i mares representants de les federacions.

El tema central fou l’actual situació i les retallades econòmiques.

També dins aquest mes de juny, dia 15, es va celebrar l’assemblea de CEAPA a Azuqueca de Henares (Guadalajara) on assistiren Carmen Aguado com a vocal autonòmica en representació de les Illes Balears a CEAPA i Jaume Ribas president de COAPA.

Volem destacar les declaracions del president de CEAPA: “seguirem lluitant perquè la LOMCE no vegi la llum i, si la veu, que sigui el menor temps possible i de forma molt afeblida, perquè la seva incidència no sigui molt profunda davant un possible canvi de govern”.